Wat moet ik doen bij afwezigheid?

Tijdens lessen, practica en oefeningen

Op het examen

  • Bij gegronde afwezigheid : een inhaalexamen kan in afspraak met de lesgever binnen dezelfde examenperiode worden georganiseerd. Bezorg binnen de drie werkdagen een geldig attest via e-mail aan bovenvermelde emailadressen van de desbetreffende campus. Het originele attest hou je zelf bij.
  • Bij ongegronde afwezigheid: je wordt als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor het betreffende opleidingsonderdeel
  • Indien je niet zal deelnemen aan een examen tijdens tweede zittijd, wordt er gevraagd om dit via OASIS aan te geven.  Klik in het menu links op de optie 'Deelname aan tweedekansexamens', in het menu 'Les- en examenroosters'. Er verschijnt een overzicht van de vakken waarvoor je recht hebt op een tweedekansexamen. Duid het bolletje 'Ja' aan als je wel zal deelnemen aan het tweedekansexamen. Duid het bolletje 'Nee' aan als je niet zal deelnemen.

      Belangrijk: je behoudt altijd het recht om deel te nemen aan het tweedekansexamen. Door aan te geven of je deelneemt aan het examen, help je de faculteit bij het inplannen van de examens tweede zittijd.

      Je kan je keuze steeds aanpassen. Examens waaraan je niet deelneemt, verdwijnen uit je online kalender. Op de afdruk van je examenrooster verschijnen ze in een ander kleur.