Horizontale instroom

Doelgroep

Instroom in een Master of Science in Bio-ingenieurswetenschappen

Houders van één van de hieronder vermelde diploma's industrieel ingenieur onmiddellijk starten in de betreffende masteropleiding (Horizontale instroom). In de masteropleiding volgen ze een geïndividualiseerd traject van 120 stp.

  • Master of Science in de biowetenschappen
  • Master of Science in de industriële wetenschappen:
    • biochemie
    • chemie
    • milieukunde

Instroom in een Engelstalige masteropleiding niet leidend tot een ingenieursdiploma

Houders van een Vlaams masterdiploma waarvan het Vlaams bachelor voortraject in de toelatingsvoorwaarden vermeld staat onder de categorie “Via voorbereidingsprogramma" kunnen eventueel onmiddellijk starten in de betreffende masteropleiding (Horizontale instroom). In de masteropleiding volgen ze een geïndividualiseerd traject van 120 stp.

In de lijst masters na bachelors met toelatingsvoorwaarden kan nagegaan worden of het behaalde bachelordiploma in de categorie "via voorbereidingsprogramma" staat.

Samenstelling

Horizontale instroom in een Master in de Bio-ingenieurswetenschappen

In principe bestaat het geïndividualiseerd mastertraject uit de ASR-vakken van het meest voorbereidende 3e bachelorjaar - project + alle algemene mastervakken + masterproef + beperkt aantal keuzevakken.

Indien er in de vooropleiding competenties niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen om de vakken van het standaard horizontaal instroom programma optimaal af te werken, dan wordt de student door de trajectbegeleider / opleidingsverantwoordelijke algemene 3e bachelorvakken opgelegd om de voorkennis te verwerven.

De student beslist zelf of hij/zij het vak officieel in het curriculum opneemt of zich via zelfstudie vervolmaakt. De ruimte die vrijkomt door het toekennen van vrijstellingen (op basis van zijn voortraject) kan de student benutten voor keuzevakken, aangeraden algemene 3e bachelorvakken of een combinatie van beide.

Horizontale instroom in een Engelstalige masteropleiding niet leidend tot een ingenieursdiploma

De binnengekomen aanvragen worden “op dossier” behandeld. Hierbij wordt nagegaan wat de vereiste voorkennis is en of die voorkennis al aanwezig is.

Indien dit niet het geval is, wordt de student door de trajectbegeleider / opleidingsverantwoordelijke hierop gewezen en worden een aantal vakken opgelegd om de voorkennis te verwerven.

De student beslist zelf of hij/zij het vak officieel in het curriculum opneemt of via zelfstudie leert. Bij te grote gebreken op vlak van voorkennis kan eventueel een voorbereidingsprogramma geadviseerd worden.