Evelien D'haeseleer

Evelien D'haeseleer

Revalidatiewetenschappen , Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Telefoon: +32 9 332 24 67
E-mail:

Onderzoeksthema's: Meertaligheid, vertalen, tolken en talige ongelijkheid

Prof. dr. Evelien D’haeseleer, (zij/haar), is hoofddocent logopedie aan de Universiteit Gent en gastprofessor aan de opleiding musical van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Zij werkt als logopediste met expertise stem, spraak en taal in het genderteam en de stemkliniek van het UZ Gent. Internationaal maakt ze deel uit van het wetenschappelijk comité van de European Professional Association of Transgender Health (EPATH) en de International Association of Logopaedics and Phoniatrics (IALP). Haar wetenschappelijk werk richt zich voornamelijk op spraak- en taalstoornissen, meertaligheid, transgender stem, stem bij professionele sprekers en effectiviteit van stemtherapie.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer