Lesley Hustinx

anoniem

Sociologie / Centrum voor Sociale Theorie , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Telefoon: +32 9 264 84 71
E-mail:

Onderzoeksthema's: Middenveld, sociaal werk en solidariteit || Participatie, integratie en transnationale relaties

Lesley Hustinx is hoofddocent aan het Centrum voor Sociale Theorie, Departement Sociologie van de Universiteit Gent. Ze promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Leuven en was gastonderzoeker aan de London School of Economics, de University of Pennsylvania en de University of Southern California. Haar voornaamste interessevelden zijn sociale theorie, politieke sociologie, kritische burgerschapsstudies en de sociologie van de nonprofit sector en vrijwilligerswerk. Haar onderzoek focust op hedendaagse ontwikkelingen in burgerschap en participatie, met betrekking tot, onder andere, de ondervertegenwoordiging van minderheden in bloedcollectieregimes, en sociale ongelijkheid in vrijwilligerswerk. Lesley Hustinx is lid van de redactieraad van Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations en Journal of Civil Society. Ze is de facultaire diversiteitscoördinator van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer