Fanny D'hondt

fanny-dhondt

CuDos
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Website: https://www.ugent.be/ps/sociologie/en/researchgroups/cudos
Telefoon: +32 9 264 91 61
E-mail:

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Onderwijs & Opleiding | Welzijn & Gezondheid

Volledige bibliografie

Fanny D'hondt focuste in haar doctoraat op hoe de ervaring van etnische discriminatie gerelateerd is aan de prestaties en schoolwelbevinden van leerlingen met migratieachtergrond in Vlaanderen. In het kader hiervan realiseerde zij een grootschalige bevraging van 4322 leerlingen en 659 leerkrachten in 55 secundaire scholen in Vlaanderen. Na het succesvol verdedigen van haar doctoraat in 2015, ging Fanny aan de slag als onderzoeker bij GUBERNA (Het Instituut voor Bestuurders, een expertisecentrum rond goed bestuur). Zij was verantwoordelijk voor alle inhoudelijke projecten gerelateerd aan governance-vraagstukken binnen de publieke sector, de ziekenhuissector en vzw's. Sinds 2019 is Fanny coördinator van EdisTools. Een FWO SBO project gefocust op het begrijpen en aanpakken van etnische discriminatie in het onderwijs, de gezondheidszorg, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Haar huidig onderzoek situeert zich in de domeinen van etnische relaties, discriminatie en onderwijssociologie.

 

Recente publicaties