Olga Petintseva

olga-petintseva

Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit Recht en Criminologie

Website: https://www.ugent.be/re/cssr/nl
Telefoon: +32 9 264 97 35
E-mail:

Onderzoeksthema's: Discriminatie | Participatie & Integratie | Beleid & Recht | Identiteit

Volledige bibliografie

Olga Petintseva is een postdoctorale onderzoekster (FWO). Haar expertise situeert zich op het kruispunt van criminologie, migratiestudies en sociolinguïstiek. Haar doctoraat focuste zich op ‘nieuwe’ migranten in de jeugdbescherming, benaderd vanuit een discursief perspectief. Olga’s onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe migratie impact heeft (of betekenis krijgt) in ‘nationale’ instituties die niet structureel aangepast zijn aan diversiteit (vb. de strafrechtsbedeling). Haar onderzoek heeft betrekking op ogenschijnlijk vanzelfsprekende doch discriminatoire praktijken binnen institutionele contexten. Zowel in haar onderzoek als in haar dienstverlening focust Olga vooral op maatschappelijke uitsluiting van Roma en van jonge vluchtelingen. Olga is betrokken in verschillende academische netwerken rond (kwalitatieve) methodologie en kritische, culturele en narratieve criminologie. Ze is tevens voorzitter van vzw SEER (Social Enhancement and Empowering of Roma).

 

Recente publicaties