Sara Willems

Sara Willems

Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Website: https://www.ugent.be/ge/phpc/nl
Telefoon: +32 9 332 39 84
E-mail:

Onderzoeksthema's: Gezondheidszorg | Discriminatie | Mensen 'onderweg' | Onderwijs & Opleiding

Volledige bibliografie

Sara Willems leidt de onderzoeksgroep Equity in (primary) health care. Deze interdisciplinaire onderzoeksgroep neemt een prominente rol op in verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten over de relatie tussen gezondheidszorganisate en equity in de toegang tot zorg, het zorgproces en de uitkomsten van zorg; en over de rol van sociaal kapitaal in de relatie tussen gezondheid en sociale klasse. Publicatielijst: https://biblio.ugent.be. Sara Willems neemt een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en het implementeren van een opleidingscontinuüm rond equity en diversiteit in de medische opleiding aan de Universiteit Gent. Sara Willems is ook betrokken bij het uittekenen en uitvoeren van verschillende lokale gezondheidsprojecten en wordt vaak geconsulteerd door lokale beleids- en gezondheidsactoren. Ze is tevens ook voorzitter van het wijkgezondheidscentrum Watersportbaan, gelegen in een van de minder begoede buurten in Gent.

 

Recente publicaties