Stéphanie De Maesschalck

Stéphanie De Maesschalck

Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Website: https://www.ugent.be/ge/phpc/nl
Telefoon: +32 9 332 36 12
E-mail:

Onderzoeksthema's: Gezondheidszorg | Onderwijs & Opleiding | Welzijn & Gezondheid

Volledige bibliografie

Huisarts sinds 2000. Sinds 2010 centrumarts in opvangcentrum voor asielzoekers (Fedasil), verantwoordelijk voor het medisch team dat medische en psychosociale zorg biedt aan vluchtelingen verblijvend in het centrum.

medewerker UGent in onderwijs en onderzoek sinds 2001. PhD in 2012: "Linguistic and cultural diversity in the consultation room: a tango between physicians and their ethnic minority patients."

Post-doc assistent aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg. Samen met collega Sara Willems verantwoordelijk voor onderwijs omtrent diversiteit in de gezondheid(-szorg) aan de medische faculteit.

trainer "Diversiteit in gezondheid(-szorg)" aan professionals en teams

 

Recente publicaties