Koliek

Koliek of abdominale pijn is een zeer frequent voorkomende aandoening bij paarden. Koliek kan in ernst variëren van mild tot levensbedreigend, het kan paarden van iedere leeftijd of ras treffen. Koliek kan worden veroorzaakt door onder meer:

 • verkeerde voeding, zowel qua kwaliteit (bedorven, verschimmeld) als samenstelling (te veel krachtvoer, te weinig ruwvoer)
 • voederveranderingen
 • verteringsstoornissen
 • opname zand
 • gebitsproblemen
 • maagdarmwormen
 • maagulcera
 • liggingsveranderingen van darmen
 • darmtorsie of knoop
 • afsnoering van een darm t.g.v. een lipoom
 • darm- of buikvliesontstekingen
 • tumoren
 • Grass disease

Om de oorzaak van koliek te achterhalen wordt een grondig rectaal onderzoek uitgevoerd. Gespecialiseerde onderzoeken omvatten een echografie (abdominaal en rectaal) en gastroscopie. Verteringsstoornissen kunnen nagegaan worden via het uitvoeren van een glucose tolerantietest.

De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Medicamenteuze behandeling wordt toegepast voor zover mogelijk. Bij ernstige kolieken is een chirurgische ingreep nodig. Achteraf wordt advies gegeven over voeding, ontworming en algemeen management ter preventie van koliek in de toekomst.