Internationalisering

De vakgroep onderschrijft het 'think global'-beleid dat de Universiteit Gent sinds enkele jaren voert. Ook voor toekomstige ingenieur-architecten en stedenbouwkundigen is het belangrijk om al tijdens de studies een brede blik op de wereld te ontwikkelen. Daarom bevat het onderwijs en onderzoek van de vakgroep een belangrijke internationale component.

Sinds vele jaren participeren onze studenten in Erasmusuitwisselingen en zowel het aantal uitgaande als inkomende studenten neemt nog steeds toe. De laatste jaren is naast het zuiden van Europa een bijkomende geografische focus naar landen als Duitsland, Nederland en Frankrijk ontwikkeld. Steeds meer studenten vinden ook de weg naar regio's buiten Europa: India, China, Cuba, VS, Canada,... Soms lopen ze er stage of doen ze er veldwerk in het kader van masterproeven, onder meer ook in Zuid-Afrika en Congo. In de masteropleiding nemen studenten in het kader van ontwerpstudio's deel in internationale workshops en summer schools, en bachelorstudenten maken architectuurtrips in het buitenland onder begeleiding van de staf.

Voor die studenten die in Gent blijven, worden programma's van gastlezingen en workshops met buitenlandse architecten, planners en onderzoekers opgezet. De vakgroepleden putten daarbij uit hun uitgebreide internationale netwerken die ze uitbouwden via deelname in internationale organisaties (European Architectural History Netwerk of de International Association of Building Physics IABP) of in onderzoeksprogramma's zoals het Energy in Buildings and Communities Programme of de COST-actie European Architecture beyond Europe. De jaarlijkse Jokerweek vormt een cruciaal onderdeel in dit 'Internationalisation@Home'-beleid.

Internationalisering aan de FEA