MoRO stichting

De MoRO Stichting heeft als doelstelling het bevorderen van kennis van de interactie tussen mobiliteit & ruimtelijke ontwikkeling. De stichting wil de ontwikkeling en bekendheid van deze kennis stimuleren. Daartoe wordt elk jaar de 'Georges Allaert Prijs' toegekend aan diegene die gedurende een zekere periode, naar oordeel van een onafhankelijke jury het best die MoRO-doelstelling heeft gediend. De naam van deze prijs is ontleend aan professor Georges Allaert die bij gelegenheid van zijn emeritaat in 2013 het initiatief heeft genomen voor de oprichting van de MoRO Stichting. Zijn Universiteit Gent heeft - als enige universiteit in Vlaanderen - gedurende de afgelopen decennia een wetenschappelijke expertise opgebouwd op het terrein van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling (MoRo). Deze interactie mag niet verloren gaan.