Pascal De Decker

de-decker-pascal.jpg

Studeerde Sociologie (UGent, 1981) en Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening (UGent, 1985) en maakte zijn doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (2005). Zijn werk- en onderzoekservaring betreft het domein van wonen, stedelijk en ruimtelijk beleid. Was o.a. verbonden aan Studiegroep Mens & Ruimte, de stad Gent, het kabinet van de eerste Vlaamse minister verantwoordelijk voor de steden en de Universiteit Antwerpen, de Hogeschool Gent en de Hogeschool Sint-Lucas. (Hoofd)redacteur van diverse binnen- en buitenlandse tijdschriften en lid van de Vlaamse Woonraad.

Gastprofessor.