Rekentool energieopslag: batterijcalculator voor woning

Bereken hoeveel batterijcapaciteit in jouw geval interessant is. Maak een inschatting op basis van uw energieverbruik op jaarbasis en de eventuele opbrengst van zonnepanelen.

Open de batterijcalculator

Problematiek

In het TeTra-project Decongestie van het distributienet door decentrale opslag’, kortweg D³O, onderzochten we de mogelijkheden van PV-systemen met geïntegreerde opslag. Met als doel het eigen verbruik, ook wel zelfconsumptie genoemd, te verhogen. Voor huidige residentiële installaties met PV-panelen valt dat de ogenblikkelijke opbrengst van deze panelen bijna nooit samen met het vermogen dat gevraagd wordt. Energie-overschotten worden geïnjecteerd in het distributienet en tekorten worden afgenomen van dit net. Deze bidirectionele vermogenstroom zorgt voor een zware belasting van het huidige distributienet.

Om tegemoet te komen aan deze problematiek zetten verschillende fabrikanten (SMA, Victron Energy, Studer,…) in op PV-installaties met integratie van opslag onder de vorm van batterijen. Deze hybride PV-systemen slaan het teveel aan geproduceerde energie op om deze dan terug vrij te geven op een later tijdstip. De zelfconsumptie kan verhoogd worden tot 60% daar waar dit bij klassieke installaties zo’n 30% bedraagt.

Over het dimensioneren van dergelijke PV-systemen is echter nog maar weinig geweten. Deze rekentool biedt de mogelijkheid aan installateurs, klanten,… om een inschatting te maken naar de meest optimale installatie aan de hand van het energieverbruik op jaarbasis en de eventuele PV-opbrengst. De applicatie is gebaseerd op resultaten van het gevoerde onderzoek in het D³O-project. Gezien dit project zich richt op residentiële installaties zijn ook de bevindingen enkel geldig voor deze huishoudelijke toepassingen.

Uitleg over de batterijcalculator

Na een correcte invoer van de gegevens, ontdek je de benodigde batterijcapaciteit. Let wel, de resultaten zijn gebaseerd op gemiddelden van 25 reële woningen, de uitkomst zal dus slechts een inschatting zijn.