UGent kiest voor de renovatiebenadering van Havana-Karuur-SEA-Wim Cuyvers voor Technicum 4

© Havana architectuur, Karuur architecten, S.E.A. Servais Engineering Architectural en Wim Cuyvers (vergrote weergave)

© Havana architectuur, Karuur architecten, S.E.A. Servais Engineering Architectural en Wim Cuyvers

(24-08-2022) Met de renovatie van het Technicum 4 geeft de UGent opnieuw een van de vijf laboratoriumgebouwen van het Technicumcomplex een nieuwe bestemming.

Via een Open Oproep-wedstrijdprocedure van de Vlaams Bouwmeester heeft de UGent de tijdelijke associatie Havana architectuur, Karuur architecten, Servais Engineering Architectural en Wim Cuyvers aangesteld als ontwerper voor de renovatie van ‘T4’. Over enkele jaren neemt de vakgroep Architectuur en Stedenbouw haar intrek in het gebouw, samen met de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. Ook het atelieronderwijs zal er onderdak vinden. 

Havana-Karuur-SEA-Wim Cuyvers

De uitdagende renovatiebenadering van Havana-Karuur-SEA-Wim Cuyvers vertrekt van de robuuste eigenheid en structuur van het rationele laboratoriumgebouw uit de jaren 1930, met veel liefde voor de elegante en vernieuwende gelaste staalskeletconstructie, keramische tegels, stalen raamkaders en andere details. Het gebouw krijgt een ‘groot onderhoud’ alvorens vakgroepen en studenten er hun intrek nemen als gebruikers maar ook als ‘caretakers’. Minimale ingrepen zoals extra trappenhuizen, maar ook een houten T6-toren, maken het gebouw functioneel future-proof. De energetische renovatie brengt de embodied carbon van de constructie maximaal in rekening.

Voor de verschillende gebouwdelen worden per seizoen zinvolle binnenklimaten onderscheiden, waar gebruiksscenario’s op geënt worden. Bepalend is het vrijspelen van de grote laboratoriumhal: “de hal blijft vrij van claims. De tussenschotten verdwijnen, maar de rolbruggen blijven in bedrijf. Wat er gebeurt is niet permanent maar tijdelijk”, Jokerweek en Schone Week, maar ook gevelproeven door Labo Bouwfysica, 1:1-schaalmodellen die worden uitgetimmerd, of zelfs een theaterworkshop. “De hal onder de sheds zorgt voor een bruikbaar raakvlak tussen universiteit en stad,” aldus de ontwerpers.

Visiebundel renovatie Technicum 4 (2) Visiebundel renovatie Technicum 4 (4) Visiebundel renovatie Technicum 4 (3)

© Havana architectuur, Karuur architecten, S.E.A. Servais Engineering Architectural en Wim Cuyvers


De andere vier geselecteerde teams – met een mooie alumni-vertegenwoordiging van de Gentse opleiding burgerlijk ingenieur-architect – waren:

  • Altstadt, Karamuk Kuo, NWLND Rogiers Vandeputte
  • Flores & Prats, Ouest Architecture
  • murmuur architecten, Marie-José Van Hee architecten
  • OFFICE Kersten Geers David Van Severen

De jury was onder de indruk van de vijf ingediende voorstellen (zie OO4102). In het najaar willen de vakgroepen de wedstrijdinzendingen ook nog in de kijker zetten.

Technicum 4

Nadat andere gebouwen van het Technicumcomplex al nieuwe universitaire functies kregen, wil de universiteit nu ook met de renovatie van Blok 4 de campus tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Scheldekaai omvormen tot een toegankelijke universiteitssite. Dit voormalige Laboratorium voor Machines en Machinebouw uit 1936 is een rationeel staalskelet met 24 traveeën en bakstenen gevels ontworpen door professoren Jean-Norbert Cloquet en Gustave Magnel. De staalskeletstructuur is in de grote machinehal onmiddellijk zichtbaar. De destijds vernieuwende constructiewijze is een belangrijk erfgoedaspect van het gebouw, dat in de inventaris van het onroerend erfgoed is opgenomen. De universiteit zocht een ontwerpteam dat van de renovatie en herbestemming een innovatief voorbeeldproject kan maken, dat valorisatie van dit moderne erfgoed paart aan een integrale benadering van duurzaamheid: ontharding, maximaal hergebruik, aandacht voor circulair bouwen, een energetische renovatie van de gebouwhuid en technische uitrusting met het oog op energieneutraliteit. Men wenst een robuust ontwerp dat in de toekomst ook ander gebruik mogelijk maakt, en dat tot duurzame mobiliteit en gebruik aanzet.

Technicum 4 - 1 Technicum 4 - 4 Technicum 4 - 3 

© Tim Van de Velde