Auditoria en PC-klassen in de Plateau

Mededelingen

  • De mogelijkheid om anoniem aan te loggen in de pc-klassen is opgeheven wegens herhaaldelijk misbruik.
  • Drank en etenswaren zijn niet toegelaten in de auditoria en PC-klassen; overtreders zullen de toegang tot de lokalen ontzegd worden.
  • Gelieve het materiaal in de auditoria en pc-klassen terplaatse te laten; dit is geen uitleendienst!

Reservatie en richtlijnen

Handleidingen apparatuur in de auditoria