Schakelprogramma's naar master industriële wetenschappen

Algemeen

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die al een diploma van een professionele bacheloropleiding hebben behaald en willen starten met een academische masteropleiding aan de universiteit. Na het afwerken van het schakelprogramma krijg je toegang tot de aansluitende masteropleiding. Een schakelprogramma omvat ten hoogste 90 studiepunten.

In de studiekiezer kan je alle schakelprogramma’s raadplegen. Wil je weten of je op basis van jouw bachelordiploma kan inschrijven in een bepaald schakelprogramma, dan kan je de toelatingsvoorwaarden bekijken op de pagina van de aansluitende master. In het overzicht onderaan deze pagina vind je per programma de correcte link.

Informatie over de vernieuwde trajecten voor de schakelprogramma's industrieel ingenieur en de voorwaarden voor het verkort traject

In de schakelprogramma’s naar de masteropleidingen industrieel ingenieur zijn twee trajecten mogelijk: een regulier traject en een verkort traject (van ongeveer 60 studiepunten). Je komt in aanmerking voor het verkort traject, en krijgt dus studieduurvermindering in het schakelprogramma, als je voldoet aan beide onderstaande voorwaarden:

  1. In je voorafgaande professionele bacheloropleiding heb je een gemiddeld percentage behaald van minstens 70% voor het volledige traject;
  2. Je slaagt voor de bekwaamheidsproef.

In de bekwaamheidsproef worden een aantal basisvakken van de domeinspecifieke ingenieursvorming bevraagd. Let wel: voor sommige opleidingen komen enkel studenten met een bepaalde vooropleiding in aanmerking voor het verkort traject (zie tabel verder).

Praktische informatie en inschrijving voor de bekwaamheidsproef

De bekwaamheidsproef wordt georganiseerd op woensdag 6 september 2023 én vrijdag 8 september 2023. De verschillende onderdelen van de bekwaamheidsproef worden bevraagd over beide data. Je dient dus zowel woensdag als vrijdag vrij te houden.

De bekwaamheidsproef wordt georganiseerd in Gent (voor de opleidingen in Gent en Kortrijk) en in Kortrijk (voor de opleidingen in Kortrijk). De concrete data en exacte uren per bekwaamheidsproef worden binnenkort hier gepubliceerd.

Het resultaat van de bekwaamheidsproef verneem je ten laatste op 14 september 2023.

Vanaf 1 mei kan je je inschrijven voor de bekwaamheidsproef via deze website. Als je op het moment van inschrijven je bachelor nog niet hebt afgerond, dan kan je de inschrijving toch al starten om toegang te krijgen tot het leermateriaal. Vergeet in dat geval niet om later terug te keren naar de inschrijvingspagina om je behaalde percentage en je puntenbrief aan te vullen en de inschrijving af te ronden.

Ben je van plan om pas met het schakelprogramma te starten in februari, of zal je in september reeds starten met enkele vakken terwijl je je bachelor nog afwerkt, dan moet je reeds deelnemen aan de komende bekwaamheidsproef in september! Je kan immers alleen deelnemen aan de bekwaamheidsproef voordat je start met het schakelprogramma. Van zodra je enkele vakken van het schakelprogramma hebt opgenomen is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de bekwaamheidsproef. Er wordt geen bekwaamheidsproef meer georganiseerd bij de start van het tweede semester.

De deadline om je in te schrijven voor de bekwaamheidsproef is 7 juli 2023 - inschrijving is verplicht, zonder geldige registratie kan je niet deelnemen aan de proef.

Inhoud van de bekwaamheidsproef

Per opleiding bestaat de bekwaamheidsproef uit twee of drie onderdelen. Je dient te slagen voor alle onderdelen van de bekwaamheidsproef om toegang te krijgen tot het verkort traject van het schakelprogramma. De onderdelen van de bekwaamheidsproef situeren zich in de volgende domeinen:

CAMPUS GENT
woensdag 6 september (VM)
woensdag 6 september (NM)
vrijdag 8 september
Bekwaamheidsproef Bouwkunde Sterkteleer Bouwfysica
Bekwaamheidsproef Landmeten Kaartprojecties Topografie Kadaster

Bekwaamheidsproef Chemie

Opgelet: de bekwaamheidsproef is enkel mogelijk voor studenten met specifieke vooropleidingen (meer informatie via de studiekiezer)

Industriële anorganische chemie Chemische procesbalansen

Bekwaamheidsproef Elektromechanica

Opgelet: de bekwaamheidsproef is enkel mogelijk voor studenten met specifieke vooropleidingen (meer informatie via de studiekiezer)

Sterkteleer Elektrische energie Thermische energie: installatiecomponenten
Bekwaamheidsproef Elektrotechniek Elektronica PLC
Bekwaamheidsproef Elektronica-ICT Analoge elektronica Objectgeoriënteerd programmeren
Bekwaamheidsproef Informatica Computernetwerken Softwareontwikkeling
CAMPUS KORTRIJK
woensdag 6 september (VM)
woensdag 6 september (NM)
vrijdag 8 september
Bekwaamheidsproef Industrieel ontwerpen, voor studenten met vooropleiding Bachelor in het industrieel productontwerpen Mechanica Onderzoeksmethodologie Materiaal- en procesgerichtontwerp
Bekwaamheidsproef Industrieel ontwerpen, voor studenten met vooropleiding Bachelor in de elektromechanica of Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie Ontwerp voor geavanceerde productiemethodes en -omgevingen Materiaal- en procesgerichtontwerp
Bekwaamheidsproef Machine- en productieautomatisering Mechanica Toegepaste elektronica Objectgeoriënteerd programmeren

Voorbereiden op de bekwaamheidsproef

Om je voor te bereiden op de bekwaamheidsproef kan je gebruikmaken van het leermateriaal dat je na inschrijving kan raadplegen via de interne website. Dit materiaal dien je zelfstandig door te nemen ter voorbereiding.

Contact of vragen

Heb je vragen over de voorwaarden voor inschrijving in het verkort traject of over het schakelprogramma in het algemeen, contacteer dan de trajectbegeleider via studietrajectING.ea@ugent.be (opleidingen in Gent) of studietraject.kortrijk@ugent.be (opleidingen in Kortrijk).

Schakelprogramma's industrieel ingenieur (Gent)

Schakelprogramma tot:

Schakelprogramma's industrieel ingenieur (Kortrijk)

Schakelprogramma tot:

Schakelprogramma stedenbouw en ruimtelijke planning

Schakelprogramma tot:

Opgelet: voor het schakelprogramma stedenbouw en ruimtelijke planning is er geen bekwaamheidsproef.