Info voor studenten

STAGE, RAPPORTERING EN COMMUNICATIETRAINING (12 studiepunten)

Stagecoördinator Véronique Vanderhoudelingen: veronique.vanderhoudelingen@ugent.be

 

Stage van 27/03/2023 tot en met 25/05/2023

9 weken aaneensluitend, 4 dagen per week, vrijdag = lesdag

Het paasreces is inbegrepen in de stageperiode.

 

Planning:

 • mei 2022: infosessie over de stage (Belangrijk! Wees aanwezig!)
 • tussen lesweek 2 en 6: solliciteren naar een stageplaats
 • september 2022-maart 2023: wekelijks hoor- en werkcollege en leerpaden
  • Info over stageplanning
  • Communiceren
  • Rapporteren
  • Projectmanagement
  • Info over stageverslag, begeleiding en evaluatie
 • 15 november 2022: uiterste deadline om jouw stageopdracht online in te dienen ter goedkeuring
 • uiterlijk 30 november 2022: toewijzing UGent-begeleider
 • december 2022: finaliseren van jouw stageopdracht door UGent-begeleider en stageorganisatie
 • januari 2023: stageovereenkomst afwerken en ondertekenen
 • 27 maart 2023 - 25 mei 2023: stage
 • 1 juni 2023: stageverslag indienen
 • eind juni 2023: online feedbackgesprek (+/- 20 minuten) met jouw twee mentoren: (vanuit de stageplaats en vanuit de opleiding)

Werkwijze:

Er wordt een uitgebreide lijst ter beschikking gesteld met een honderdtal stageorganisaties die hebben aangegeven dat ze één of maximum twee stagiairs Bestuurskunde en Publiek Management wensen te begeleiden in 2023.

Deze lijst is erg divers met onder meer verschillende federale overheidsdiensten, Vlaamse steden en gemeenten, Vlaamse provincies, Defensie, federale en lokale politiediensten, politieke studiediensten of partijen, kabinetten van ministers of gouverneurs, consultancybedrijven met overheidsopdrachten, ngo’s, ziekenhuizen, ondernemersverenigingen, huurdersverenigingen, Vlaamse agentschappen, sociale diensten, stageplaatsen in het buitenland, enz.

Je kunt in oktober solliciteren bij een stageorganisatie uit de lijst. Maak een top 3 en contacteer maximaal 3 organisaties. Indien je dat wenst, mag je ook een stageorganisatie aanschrijven die niet op de lijst staat. In dat geval vraag je vooraf toestemming aan Véronique Vanderhoudelingen om de organisatie te mogen contacteren.

Hoe solliciteren?

Lees alle info over de stage op de FEB-website.

Je zal richtlijnen over solliciteren ontvangen. Je neemt deze zorgvuldig door en je bezorgt de stageorganisatie een korte motivatiemail met jouw cv. Informeer de organisatie over het opzet van de stage: het bestuurskundige en semi-zelfstandige karakter van de opdracht. Verwijs hen naar de FEB-website over de stage.

Tijdens een sollicitatiegesprek kun je met hen afspreken welke bestuurskundige opdracht je bij hen zou kunnen uitwerken tijdens je stage. Dit is een summiere, voorlopige opdrachtomschrijving die uiterlijk in december gefinaliseerd zal worden door de organisatie en jouw UGent-begeleider. Eens je een stageplaats gevonden hebt, vul je uiterlijk 15 november alle gegevens in via deze link. Respecteer deze deadline.

Info die je meegeeft aan je stageorganisatie:

We streven naar een stage met 100 % aanwezigheid op de werkplek om maximaal te kunnen proeven van het werkveld. Enkel indien de stageorganisatie hierop aandringt, kan maximaal 1 telewerkdag per week worden toegestaan. In tijden van lockdown wordt er van de stageorganisatie verwacht om de stagiair een alternatieve opdracht te laten uitwerken zodat de stage in elk geval kan gelopen worden.