Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Joris Voets
Secretaris: Carine Smolders
Leden
:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Johan Christiaens
  • Sebastian Desmidt
  • Claire Dupont
  • Stijn Goeminne
  • Liesbet Van Herreweghe
  • Bram Verschuere
  • Ellen Wayenberg
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Nicolai De Wulf
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  •  Laure Baele
  • Aurélie De Bondt
  • Macy Meire
  • Roman Tanasiychuk
  • Julie Vandenbossche
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Lies Leroy
 • International Office (met raadgevende stem)
  • Veronique L’Ecluse
  • Elke De Vidts
  • Joris Gils