Keuzevakken binnen de opleiding Handelswetenschappen

Algemene regels

Bekijk in eerste instantie de algemene keuzevakkenreglementering van de faculteit.

Om na te gaan wat de inhoud van de keuzevakken zal zijn, dien je de studiefiches te raadplegen via https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-science-in-de-handelswetenschappen/programma/2021 of via de link in onderstaande tabellen (voor recent toegevoegde vakken die je ook kan volgen als keuzevak).

Tweede bachelor Handelswetenschappen

In 2de bachelor Handelswetenschappen moet een student 6 studiepunten internationale keuzevakken opnemen:

  • ofwel één internationaal keuzevak van 6 studiepunten;
  • ofwel twee internationale keuzevakken van 3 studiepunten.

In oasis voegt men de internationale keuzevakken uit 2de bachelor HW toe vanuit module 2.

Internationale keuzevakken die steeds kunnen worden opgenomen:

Internationale Keuzevakken 2de Bachelor Handelswetenschappen
Keuzevak STP SEM
1 Europees Ondernemingsbeleid 3 1
2 Waarde creëren met websites 3 1
3 Inleiding tot economische wereldgeschiedenis 6 2
4 Duurzame ontwikkeling 3 2
5 Gedragseconomie 3 1
6 Internationale economie 3 1
7 Internationale en cross-culturele marketing 3 2
8 Milieu-economie en management 3 1
9 Waarde creëren via sociale media 3 1
10 Toegepaste welvaartseconomie 3 1
11 Development Economics 5 1
12 Politieke economie van de relatie tussen overheid en markt 3 1
13 Gedragsfinanciering 3 2
14 Economisch Engels I* 3 J
15 Economisch Engels II* 3 J
16 Economisch Frans I* 3 J
17 Economisch Frans II* 3 J
18 Economisch Duits I* 3 J
19 Economisch Duits II* 3 J
20 Economisch Spaans I* 3 J
21 Economisch Spaans II* 3 J
24 Stedelijke en regionale economie 3 1
25 Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 5 2
26 Programmeren 5 1
B001507 Europees en internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid** 4 2
B001556 Economische analyse van intellectuele eigendomsrechten (aanbodsessie B)** 4 2
B001751 Internationaal economisch recht** 4 2
K001367 EU and Global Justice** 6 1
E076320 De kennismaatschappij en ICT** 3 1

 * Indien een taal reeds wordt gevolgd als “taalkeuze”, kan dit niet meer worden opgenomen als keuzevak.

** Dit keuzevak zal je zelf niet kunnen toevoegen via oasis. Indien je dit keuzevak wenst op te nemen, dan moet je dit expliciet vermelden in het OPMERKINGENSCHERM in Oasis wanneer je jouw curriculum voorlegt ter goedkeuring. De FSA of trajectbegeleiding zal bij de controle van jouw curriculum vervolgens het keuzevak aan jouw curriculum toevoegen.

Internationale keuzevakken waarvoor een student eerst moet kandideren en geselecteerd worden:

Voor onderstaande internationale activiteiten mag je NIET online inschrijven via OASIS. Je schrijft altijd eerst in voor een internationaal keuzevak met automatische toelating (zie lijst hierboven).
Wanneer er een dergelijke activiteit (bvb internationaal event, internationaal studiebezoek, internationaal bootcamp, ... ) ingericht wordt, zal er een oproep gelanceerd worden door de inrichtende docent (tijdens de les of via de online leeromgeving) om te kandideren. Het aantal inschrijvingen per activiteit is vaak beperkt.
Na selectie door de inrichtende docent, zal de trajectbegeleider of FSA jou contacteren en jouw curriculum aanpassen. Je voegt Internationaal Portfolio dus nooit zelf toe via oasis.

Internationale keuzevakken waarvoor men nooit zelf mag inschrijven via oasis (enkel na selectie mogelijk).
Keuzevak STP SEM
22 Internationaal portfolio I 3 1 of 2
23 Internationaal portfolio II 3 1 of 2

 

Derde bachelor Handelswetenschappen

In 3de bachelor Handelswetenschappen moet een student minstens 6 studiepunten keuzevakken opnemen, waarvan minstens 3 studiepunten uit de internationale keuzevakkenlijst moeten opgenomen worden:

  • ofwel één internationaal keuzevak (van 3 studiepunten) en één gewoon keuzevak (van minstens 3 studiepunten; meer mag ook)
  • ofwel twee internationale keuzevakken (van telkens 3 studiepunten)
  • ofwel één internationaal keuzevak (van 6 studiepunten)

Omwille van de programmering in de les- en examenroosters en de ruimere keuze aan gewone keuzevakken, is het aan te raden om voor het eerste scenario te kiezen waarbij er één gewoon en één internationaal keuzevak wordt opgenomen.

In oasis voegt men het gewone keuzevak uit 3de bachelor HW toe vanuit module 3.1.2.2 en het internationale keuzevak uit 3de bachelor HW toe vanuit module 3.1.2.1.

 

Gewone keuzevakken (maximaal 1 te kiezen)

Gewone Keuzevakken 3de Bachelor Handelswetenschappen
Keuzevak STP SEM
1 Publieke financiën 5 1
2 Inleiding verzekeringen 3 2
3 Inleiding bestuurskunde 6 1
5 Transporteconomie 6 2
6 Geografie van de onderneming 5 2
7 Landbouw- en voedingseconomie 6 2
8 Ontwikkeling van de economische wetenschap 5 2
9 Krachtige leeromgevingen 6 1
10 ICT Recht 3 1
11 Persoonlijke financiële planning 3 1
13 Hedendaagse economische geschiedenis van Europa 3 2
14 Productietechnologie 5 1
15 Coaching en Diversiteit 3 J
16 Duurzaamheidsdenken 5 J
17 Rechtseconomie 3 2
18 Cocreatie 6 J
19 Bewegen en sport: nu en later 3 2
20 Wetenschappelijk Engels 3 2 (of 1*)
21 Gevorderd wetenschappelijk Engels 3 1 (of 2**)
22 Arbeid en Tewerkstelling 6 1
23 Integriteitsmanagement in de publieke en private sector 5 1

 * Standaard wordt Wetenschappelijk Engels in het tweede semester opgenomen, wanneer je dit keuzevak toevoegt via Oasis. Wil je dit keuzevak echter in het eerste semester volgen, dan moet je dit expliciet vermelden in het opmerkingenveld in Oasis wanneer je jouw curriculum zal voorleggen ter goedkeuring. De studentenadministratie zal vervolgens tijdens het goedkeuringsproces van jouw curriculum het semester aanpassen voor dit keuzevak.

** Standaard wordt Gevorderd wetenschappelijk Engels in het eerste semester opgenomen, wanneer je dit keuzevak toevoegt via Oasis. Wil je dit keuzevak echter in het tweede semester volgen, dan moet je dit expliciet vermelden in het opmerkingenveld in Oasis wanneer je jouw curriculum zal voorleggen ter goedkeuring. De studentenadministratie zal vervolgens tijdens het goedkeuringsproces van jouw curriculum het semester aanpassen voor dit keuzevak.

 

Internationale keuzevakken die steeds kunnen worden opgenomen:

Internationale Keuzevakken 3de Bachelor Handelswetenschappen
Keuzevak STP SEM
1 Europees Ondernemingsbeleid 3 1
2 Waarde creëren met websites 3 1
3 Inleiding tot economische wereldgeschiedenis 6 2
4 Duurzame ontwikkeling 3 2
5 Gedragseconomie 3 1
6 Internationale economie 3 1
7 Internationale en cross-culturele marketing 3 2
8 Milieu-economie en management 3 1
9 Waarde creëren via sociale media 3 1
10 Toegepaste welvaartseconomie 3 1
11 Development Economics 5 1
12 Gedragsfinanciering 3 2
13 Politieke economie van de relatie tussen overheid en markt 3 1
14 Economisch Engels I* 3 J
15 Economisch Engels II* 3 J
16 Economisch Engels III* 3 J
17 Economisch Frans I* 3 J
18 Economisch Frans II* 3 J
19 Economisch Frans III* 3 J
20 Economisch Duits I* 3 J
21 Economisch Duits II* 3 J
22 Economisch Duits III* 3 J
23 Economisch Spaans I* 3 J
24 Economisch Spaans II* 3 J
25 Economisch Spaans III* 3 J
28 Stedelijke en regionale economie 3 1
29 Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven 5 2
30 Programmeren 5 1
B001507 Europees en internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid** 4 2
B001556 Economische analyse van intellectuele eigendomsrechten (aanbodsessie B)** 4 2
B001751 Internationaal economisch recht** 4 2
K001367 EU and Global Justice** 6 1
E076320 De kennismaatschappij en ICT** 3 1

 * Indien een taal reeds wordt gevolgd als “taalkeuze”, kan dit niet meer worden opgenomen als keuzevak.

** Dit keuzevak zal je zelf niet kunnen toevoegen via oasis. Indien je dit keuzevak wenst op te nemen, dan moet je de naam en de cursuscode (zie linkerkolom) van het keuzevak expliciet vermelden in het OPMERKINGENSCHERM in Oasis wanneer je jouw curriculum voorlegt ter goedkeuring. De FSA of trajectbegeleiding zal bij de controle van jouw curriculum vervolgens het keuzevak aan jouw curriculum toevoegen.

Internationale keuzevakken waarvoor een student eerst moet kandideren en geselecteerd worden:

Voor onderstaande internationale activiteiten mag je NIET online inschrijven via OASIS. Je schrijft altijd eerst in voor een internationaal keuzevak met automatische toelating (zie lijst hierboven).
Wanneer er een dergelijke activiteit (bvb internationaal event, internationaal studiebezoek, internationaal bootcamp, ... ) ingericht wordt, zal er een oproep gelanceerd worden door de inrichtende docent (tijdens de les of via de online leeromgeving) om te kandideren. Het aantal inschrijvingen per activiteit is vaak beperkt.
Na selectie door de inrichtende docent, zal de trajectbegeleider of FSA jou contacteren en jouw curriculum aanpassen. Je voegt Internationaal Portfolio dus nooit zelf toe via oasis.

Internationale keuzevakken waarvoor men nooit zelf mag inschrijven via oasis (enkel na selectie mogelijk).
Keuzevak STP SEM
26 Internationaal portfolio I 3 1 of 2
27 Internationaal portfolio II 3 1 of 2