Bibliotheek

Alle studenten hebben online toegang tot de website van de Universiteitsbibliotheek waarop internetdatabanken (bv. Web of Science, Pubmed, Analytical, Abstracts, ...) kunnen geconsulteerd worden.

Daarnaast kunnen studenten van onze faculteit kunnen gebruik maken van  het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent op de campus van het UZ Gent (gebouw P8 - plan). De voornaamste farmaceutische en medische tijdschriften en boeken kunnen er geconsulteerd worden.

In de Universiteitsbibliotheek kan je dan ook weer de masterproeven van de voorbije jaren raadplegen.