Kwaliteitscel onderwijs (KCO)

Doelstelling

De kwaliteitscel onderwijs (KCO) fungeert als inspirator voor onderwijsvernieuwing en als kritisch reflector over vigerende toestanden.

In die optiek zorgt de KCO voor:

  • het aanbrengen van methoden, procedures en nieuwe initiatieven inzake de ontwikkeling van de onderwijsinhoud en van de onderwijs-leerprocessen;
  • de opvolging van de de resultaten van het onderwijs en van de vernieuwingen
  • kritische reflectie over onderwijsinhoud, processen en resultaten.

Taken

Specifieke taken van de KCO zijn:

  • onderwijsevaluatie: organisatie, opstellen van syntheserapporten, bespreking en opvolging van de resultaten
  • overleg met de afdeling Onderwijskwaliteitszorg (DOWA)
  • voorbereiding van de uitwerking van programmawijzigingen en curriculumhervormingen
  • bespreking van de resultaten van de studietijdmetingen
  • ondersteuning en opvolging van de visitaties
  • uitwerking van nieuwe initiatieven i.v.m. kwaliteitszorg

Evaluaties van het onderwijs door de studenten

Een belangrijke rol binnen de interne kwaliteitszorg is weggelegd voor de studenten.
De gestructureerde evaluatie door studenten van het genoten onderwijs is één van de kernelementen van de interne kwaliteitscontrole en -bewaking van het onderwijs aan de UGent. In deze evaluatie wordt aan de studenten gevraagd om bepaalde aspecten van de onderwijsorganisatie en de onderwijsprocessen te beoordelen op efficiëntie en effectiviteit, met het oog op een functionele bijsturing.

Contact

Prof. dr. Serge Van Calenbergh
Onderwijsdirecteur
Tel.: 09/264.81.24
Fax: 09/264 81.46
Serge.VanCalenbergh@UGent.be

ir. Els Vansteenkiste
Kwaliteitszorg
Tel.: 09/264.80.30
Els.Vansteenkiste@UGent.be

dr. Caroline Van den Heede
Trajectbegeleiding
Tel.: 09/264.80.31
Caroline.Vandenheede@UGent.be

Samenstelling KCO voor het academiejaar 2016-2017