Pioniers van de geneeskunde

Museum voor Geschiedenis van de Geneeskunde


In het museum wordt de rol belicht van de geneesheren die in belangrijke mate tot de evolutie van de geneeskunde hebben bijgedragen.Dit geschiedt door :
  • een audio-visuele (video) inleiding
  • vitrinetafels waarin beroemde medici worden voorgesteld (Yperman, Vesalius, van Helmont, Palfyn)
  • vitrinekasten waarin aan het pionierswerk in de 19e eeuw en de 20e eeuw van enkele vooraanstaande medici van de Universiteit Gent wordt herinnerd (Guislain, Fredericq, Van Ermenghem, Goormaghtigh, Corneel Heymans (Nobelprijs 1938)