Dominique Vandijck

Dominique Eeckloo

Ondanks de vele bewonderenswaardige inspanningen op vlak van verbetering van kwaliteit en veiligheid van de zorg hebben zorgorganisaties het stuur niet steeds even stevig in handen. Mede daardoor merken we een nog (te) grote variatiebreedte in de geleverde (kwaliteit van) patiëntenzorg. Waarom presteert de ene organisatie beter dan de andere? Wat is de relatie tussen deskundigheid, de inzet van personeel, organisatie van zorgprocessen, samenwerkingsvormen, financieringsmechanismen, het gebruik van management- en kwaliteitsmethodieken en de performantie van organisaties en zorgsystemen? Wat met de sluitende implementatie van verbeterinitiatieven en hoe komt een verbetercyclus op gang? Hoe kan men het lerende vermogen van organisaties bevorderen? En finaal, hoe dit alles duurzaam borgen? Het zijn dergelijke vragen die mij dag in dag uit intrigeren en drijven om - voortbouwende op mijn achtergrond - mijn professionele steen bij te dragen aan de verwezenlijking van een duurzaam toekomstig zorgmodel.

  • adjunct algemeen directeur van het Belgische Antigifcentrum
  • masters in Medisch-Sociale Wetenschappen (optie Beheer & Beleid van Gezondheidszorg), Biostatistiek en Healthcare & Service Management.
  • doctoraat in de Medische Wetenschappen
  • colleges rond Gezondheidsbeleid, Gezondheidseconomie, Kwaliteitsbeleid en Zorginnovatie