Andere interessante bibliotheken in Vlaanderen en Brussel

Archeologie

Gender & Diversiteit

  • De RoSa-bibliotheek

Geschiedenis

Kunsten

Letterkunde

Muziekwetenschappen

Taalkunde

Talen & culturen

Afrikanistiek

  • Collecties van het Africamuseum 
  • Afrika-afdeling van de bibliotheek van Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (deze collectie is verhuisd naar de KBR en wordt ontsloten via een steekkaartencatalogus in de algemene leeszaal)  - info over deze collectie

Japanologie

Sinologie

Wijsbegeerte & moraalwetenschappen