Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad:

 • is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen, verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, de assistenten, het administratief personeel en de studenten.
 • is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
 • is onder andere bevoegd voor:
  • het aanduiden van de lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
 • adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren

De verslagen van de raad zijn beschikbaar op documentenbeheer.

Vergaderdata

(tussen haakjes de uiterste datum voor het indienen van agendapunten en voorbereidende stukken):

 • 5 okt 2022 - 10 uur (26 sep 2022 - 12 uur)
 • 9 nov 2022 - 10 uur (27 okt 2022 - 12 uur)
 • 14 dec 2022 - 10 uur (5 dec 2022 - 12 uur)
 • 25 jan 2023 - 10 uur (16 jan 2023 - 12 uur)
 • 22 feb 2023 - 10 uur (13 feb 2023 - 12 uur)
 • 29 mrt 2023 - 10 uur (20 mrt 2023 - 12 uur)
 • 10 mei 2023 - 10 uur (28 apr 2023 - 12 uur)
 • 14 jun 2023 - 10 uur (5 juni 2023 - 12 uur)
 • 13 sep 2023 - 10 uur (4 sep 2023 - 12 uur)

Elektronische vergadering, enkel voor het neerleggen van doctoraten

 • 12 april 2023 (indiendatum documenten: 5 april 2023)
 • 5 juli 2023 (indiendatum documenten: 26 juni 2023) 
 • 23 augustus 2023 (indiendatum documenten: 16 augustus 2023)