De instellingsreview in vier kernwoorden

(28-09-2022) De UGent staat aan de vooravond van de instellingsreview. Binnen enkele weken komt een commissie van experts langs die de kwaliteit van ons onderwijs zal evalueren. We zijn er klaar voor!

Geheel in Allerslimste Mens-stijl brengen we de instellingsreview … in vier kernwoorden:

1. Locatiebezoeken

In oktober en december vindt aan de UGent de volgende instellingsreview plaats, de zesjaarlijkse evaluatie van ons onderwijsbeleid en ons kwaliteitszorgsysteem door de onafhankelijke kwaliteitszorgorganisatie NVAO. Daarvoor zal een internationaal samengestelde commissie twee locatiebezoeken brengen aan de UGent:

  • Op 11 oktober 2022 is er een eerste, verkennend locatiebezoek gepland, waarop de commissie onze instelling graag grondig wil leren kennen.
  • Van 12 tot en met 14 december 2022 volgt dan een verdiepend locatiebezoek, waarop de commissie de implementatie van het onderwijsbeleid en de kwaliteitsborging binnen de instelling zal onderzoeken.

2. Kritische Reflectie

Instellingsreview - Kritische ReflectieTer voorbereiding van de instellingsreview diende de UGent een rapport in bij de NVAO: de Kritische Reflectie over het onderwijsbeleid van de UGent. De Kritische Reflectie geeft inzicht in de onderwijsvisie, het onderwijsbeleid, en de organisatiestructuur van de UGent en de wijze waarop beleid wordt geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd om de vooropgestelde doelen te realiseren binnen de maatschappelijke context en uitdagingen.

Daarnaast wordt de Eigen Regie toegelicht die werd ontwikkeld om de borging van de kwaliteit van de opleidingen te garanderen, inclusief de manier waarop interne en externe stakeholders, peers en deskundigen betrokken worden, en hoe de publieke informatie over de (kwaliteit van de) opleidingen wordt vormgegeven.

Lees de Kritische Reflectie

3. Onderwijsdoelstellingen

Het onderwijsbeleid van de UGent is gebaseerd op de onderwijsvisie, en die is dan weer gestoeld op zes strategische onderwijsdoelstellingen: denk breed, blijf onderzoeken, steun talent, bouw mee, verleg grenzen en kies kwaliteit.

Lees meer over wat dit betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk

De zes strategische doelstellingen zijn - samen met de decretale vereisten - vertaald in de operationele doelstellingen die gelden voor elke opleiding.

4. Monitors

Elk van onze opleidingen gaat in haar onderwijsmonitor op basis van kwantitatieve data (UGI) en kwalitatieve informatie na in welke mate ze de onderwijsdoelstellingen bereikt, hoe ze de onderwijsdoelstellingen vertaalt en hoe ze de aandachtspunten aanpakt samen met de opleidingscommissie. Op die manier fungeert de monitor als een soort dashboard voor het onderwijsbeleid, waarmee we sterktes en aandachtspunten op het vlak van onderwijs kunnen detecteren.

Meer info

Lees meer over ons onderwijsbeleid