Onderwijsvisie in de kijker: blijf onderzoeken

(04-02-2022) Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? De onderwijsvisie van onze universiteit is gestoeld op zes strategische doelstellingen. De komende weken zetten we de doelstellingen in de kijker. Vandaag: blijf onderzoeken.

Toegewijd lesgeven om zo jonge mensen met een stevige bagage en een kritische geest de wereld in te sturen: het is een dagelijkse bezigheid voor duizenden UGent’ers. Het onderwijs aan onze universiteit is van topkwaliteit dankzij de permanente inzet en passie van onze lesgevers, onderzoekers en onderwijsbegeleiders. Hoewel de meesten er vaak niet bewust bij stilstaan schuilt onder onze onderwijstaken een gemeenschappelijke basis, verwoord in de onderwijsvisie.

Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? Vandaag zetten we de tweede doelstelling van de onderwijsvisie van de UGent in de kijker: het onderwijs aan de UGent is gebaseerd op excellent onderzoek, samengevat in de slogan 'blijf onderzoeken'.

Blijf onderzoeken

De UGent baseert haar onderwijs op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied. Haar lesgevers zijn onafhankelijke, vrije en kritische onderzoekers die hun studenten in de eerste plaats wetenschappelijk willen vormen.

De wetenschappelijke vorming van studenten:

  • sluit zoveel mogelijk aan bij de dynamische ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek. Immers: de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek stimuleert studenten een wetenschappelijk gefundeerde en integere attitude aan te nemen tijdens hun studietraject.
  • stimuleert wetenschappelijke creativiteit, met name het vermogen om afwijkende perspectieven op problemen in te nemen en om bekende gegevens op een nieuwe manier te organiseren. Multiperspectivisme vormt opnieuw de leidraad voor die creativiteit: studenten krijgen zowel informatie aangeboden die niet past in het gehanteerde denkkader als mogelijkheden tot perspectiefwisseling. Het onderwijs aan de UGent brengt studenten zo competenties bij die de creatie van nieuwe kennis faciliteren. Bovendien leert ze haar studenten de plaatsgebondenheid en verankering van het eigen perspectief te thematiseren en bij te stellen.

De UGent creëert bovendien ruimte voor innovatie binnen haar onderwijs. Dat betekent dat de UGent:

  • inzet op innovatieve onderwijsmethodes en -technieken.
  • innovatief onderzoek integreert in haar onderwijs.
  • innovatieve concepten en instrumenten ontwikkelt als antwoord op maatschappelijke probleemstellingen.

Wat betekent 'blijf onderzoeken' concreet in de dagelijkse onderwijspraktijk? Bekijk onderstaand filmpje:

Inspireer je collega’s

Wat doe jij als lesgever of onderwijsbegeleider om het onderzoek blijvend te doen aansluiten bij het onderwijs en wetenschappelijke creativiteit te stimuleren? Laat het weten in een comment op de post op de facebookgroep en inspireer je collega’s!

Meer info