Documenten in te dienen bij indiensttreding wetenschappelijk personeel

In te dienen documenten

 • kopie bankkaart
 • uittreksel uit het strafregister (max. 6 maanden oud)
 • uittreksel uit het bevolkingsregister m.b.t. de samenstelling van het gezin
 • status van uw huidige burgerlijke staat + datum huwelijk/wettelijk samenwonen/echtscheiding/weduwe of weduwnaar (dit mag een persoonlijk geschreven document zijn)
 • kopie van behaalde diploma('s)
 • curriculum vitae
 • Attesten van vorige werkgevers, met volgende vermeldingen (Kunnen eventueel op latere datum worden ingediend (indien nog niet in bezit vóór indiensttreding):
  • uw naam en voornaam
  • functie en de functieomschrijving
  • periode van de tewerkstelling met vermelding van de exacte begin- en einddatum
  • vermelding of het bezoldigde activiteiten betrof alsook de omvang van de prestaties (voltijds of deeltijds met opgave van het %)

Na indienen van bovenstaande documenten zal u uitgenodigd worden voor het ondertekenen van uw arbeidsovereenkomst. Op dat moment zal ook een foto worden genomen voor uw personeelskaart. Tevens zal u uitgenodigd worden door het departement Medisch toezicht (UZ Gent) voor een gezondheidsbeoordeling.

Waar indienen

Directie Personeel en Organisatie, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, 1e verdieping, lokaal 13 of 18.

Vragen?

Neem contact op met: