Deeltijds (30%) Gastprofessor Verzekeringsrecht

Over de UGent

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

Opdracht

Met de aanstelling van een deeltijds (30%) gastprofessor Verzekeringsrecht wenst de faculteit Recht en Criminologie tijdelijk de onderwijsnoden te lenigen voor verschillende opleidingsonderdelen in het verzekeringsrecht na het emeritaat van de huidige titularis. De aanstelling geldt voor een initiële duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 31 augustus 2026.

Academisch onderwijs

U doceert verschillende opleidingsonderdelen in het domein van het verzekeringsrecht, meer bepaald:

  • Verzekeringsrecht (Master rechten en Master business engineering)
  • Transport Insurance Law (LLM en MSc Maritime Science)

De onderwijstalen zijn zowel het Nederlands (Verzekeringsrecht) als het Engels (Transport Insurance Law).

Daarnaast staat u in voor de begeleiding van masterproeven in verhouding tot de omvang van uw aanstelling.

Profiel

Kennis/ervaring

  • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het opgegeven vakgebied zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
  • U bent bij voorkeur houder van een diploma van doctor op proefschrift;
  • U beschikt over een ruime praktijkervaring in het verzekeringsrecht.

Vaardigheden/attitudes

  • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
  • U bent kwaliteitsgericht;
  • U hebt zin voor initiatief en speelt proactief in op nieuwe evoluties in uw vakgebied;
  • U beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden.

Aanstellingsinformatie

De indiensttreding is voorzien vanaf 1 september 2023.

Gender en Diversiteit

De Faculteit Recht en Criminologie voert een gelijkekansenbeleid, streeft genderinclusiviteit na en moedigt bijgevolg iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

Solliciteren

U kan uw motivatiebrief samen met het sollicitatieformulier voor een aanstelling tot gastprofessor per e-mail bezorgen aan prof. Gerd Verschelden (Gerd.Verschelden@UGent.be), tegen uiterlijk 15 april 2023.


Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Gerd Verschelden (Gerd.Verschelden@UGent.be, +32 (0)9/264 68 60), voorzitter van de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de faculteit Recht en Criminologie.