Methusalem financiering

Het Methusalem-initiatief is een langlopende programmafinanciering van de Vlaamse overheid met als doel uitstekende, gerenommeerde onderzoekers, die verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit, een stabiele en omvangrijke basisfinanciering ter beschikking te stellen die zij flexibel kunnen aanwenden om in onafhankelijkheid hun internationaal topniveau te consolideren en hun referentiepositie op internationaal vlak te versterken.
Een Methusalem-financiering wordt initieel toegekend voor 7 jaar, en wordt bij goede evaluatie telkens verlengd tot aan het emeritaat.

Duur en startdatum

 • Periode: 7 jaar (verlengbaar tot aan het emeritaat)
 • Financiering:
  • minimum financiering: € 300.000/jaar
  • maximum financiering: € 500.000/jaar alfawetenschappen en € 900.000/ jaar bèta- en gammawetenschappen.
  • De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking, uitrusting en/of onderaanneming.
 • Start project: 1 januari 2021

Kenmerken

 • Deze oproep betreft geen verlenging van bestaande Methusalem-financiering maar de toekenning aan nieuwe Methusalem-professoren;
 • De UGent wenst door de inzet van Methusalem-middelen de vorming van speerpuntonderzoek te ondersteunen;
 • De financiering wordt in de eerste jaren geleidelijk opgebouwd om vanaf het vierde jaar 100% te bedragen; 
 • In geval van toekenning dient de onderzoeksgroep van de Methusalem-professor een beheerscomité en een adviesraad in te richten. 
 • Methusalem-professoren kunnen geen aanvraag meer indienen voor de volgende BOF-oproepen: Geconcerteerde Onderzoeksacties (GOA), 2-4 jarige projecten & interdisciplinaire onderzoeksprojecten (IOP). 

Wie kan een aanvraag indienen

 • Hoogleraren en (buiten)gewoon hoogleraren met een aanstelling van minimum 80%, die bij voorkeur niet met emeritaat gaan tussen 1/1/2021 en 31/12/2027 (= 1ste periode van de Methusalem-financiering).
 • Om in aanmerking te kunnen komen voor Methusalem-financiering moet elke kandidaat minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1. behoren tot het tweede deelkader van het Zelfstandig Academisch Personeel (hoogleraar of (buiten)gewoon hoogleraar);
 2. een aanstelling of benoeming van minstens 80% aan de UGent hebben. Gemengde aanstellingen (samen minimum 80%) aan enerzijds de UGent en anderzijds het Universitair Ziekenhuis Gent, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School, komen ook in aanmerking. In geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere Vlaamse universiteiten, komen ook gemengde aanstellingen van minstens 80% aan enerzijds de UGent en anderzijds een of meerdere andere Vlaamse universiteiten in aanmerking;
 3. voldoen aan de criteria van excellentie waaruit blijkt dat de kandidaat substantieel bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied en hiervoor internationale erkenning geniet;
 4. kunnen aantonen dat men meer dan andere onderzoekers onderzoeksmiddelen heeft verworven zoals GOA-, EU-, EOS-, FWO- en/of VLAIO-financiering
 5. beschikken over een onderzoeksgroep met een voldoende kritische massa, zoals onder meer kan blijken uit het aantal postdoctorale onderzoekers dat hiervan over een langere periode deel uitmaakt;
 6. bij voorkeur niet op emeritaat gaan binnen de periode tussen 1 januari 2021 (vroegste startdatum voor de Methusalem-financiering) en 31 december 2027. Deze termijn van 7 jaar komt overeen met de duur van de Methusalem-financiering.

Evaluatie

De selectie van Methusalem-aanvragen gebeurt in 2 stappen.

Preselectie

 • Evaluatie gebeurt door de Onderzoeksraad op basis van de schriftelijke aanvraag; 
 • Afhankelijk van het aantal aanvragen gebeurt dit in maart of april 2020.

Eindselectie

 • Evaluatie gebeurt door een panel van externe, internationaal toonaangevende onderzoekers. Hun advies wordt overgemaakt aan de Onderzoeksraad;
 • Er wordt ook een beroep gedaan op schriftelijke refereerapporten. Kandidaten krijgen de kans om een rebuttal te formuleren;
 • De gepreselecteerde kandidaten en (een deel van) hun onderzoeksgroep worden uitgenodigd voor een interview met het panel, waarbij ze een presentatie van het projectvoorstel geven;
 • De presentaties vinden plaats in oktober - november 2020.

Evaluatiecriteria

 • De wetenschappelijke excellentie en de internationale erkenning van de kandidaat;
 • De wetenschappelijk waarde, aanpak, innovativiteit en haalbaarheid van het project;
 • De haalbaarheid om met het aangevraagde bedrag de onderzoeksgroep verder uit te bouwen tot een internationale referentiepositie.

Verlenging

 • De Methusalem-financiering wordt toegekend voor een periode van 7 jaar.
 • Na een periode van 7 jaar en mits een positieve tussentijdse evaluatie, kan de Methusalem-financiering opnieuw toegekend worden voor een periode van 7 jaar (of korter in geval van pensionering van de Methusalem-onderzoeker).
 • Hiertoe dient de onderzoeker die een Methusalem-financiering ontvangt, een aanvraag tot verlenging van de Methusalem-financiering in.
 • De kandidaten die in aanmerking komen voor een verlenging, worden tijdig door DOZA gecontacteerd.

Hoe aanvragen?

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan .
Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen.

Deadline

 • Deadline: 2 maart 2020

Bekendmaking resultaat

 • Preselectie: resultaten online ten laatste 29 april 2020
 • Eindselectie: resultaten online ten laatste december 2020

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.