Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

Situatie vóór 2015

Tot 2015 werd de Steunpuntenstructuur gehanteerd als overkoepelend model voor beleidsrelevant onderzoek in de Vlaamse beleidsdomeinen.

Beleidsrelevant onderzoek onderbouwt op een wetenschappelijke manier de beleidsvoering of de evaluatie ervan. De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek worden gevormd door één of meer onderzoeksgroepen uit één of meer universiteiten/hogescholen die samen gedurende een langere periode (vijf jaar) wetenschappelijke ondersteuning bieden aan de Vlaamse overheid.

Enkel leden van het zelfstandig academisch personeel van een Vlaamse universiteit of van het onderwijzend personeel van de Vlaamse hogescholen kunnen als hoofdcontractant optreden.

De voornaamste taak van de steunpunten bestaat uit:

  • wetenschappelijk onderzoek rond thema's die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  • kennisoverdracht
  • opbouwen van gegevensverzamelingen
  • uitvoeren van gegevensanalyses

Overzicht van de Steunpunten met UGent-participatie (2012-2015)

Situatie na 2015

Na een besparingsronde werd dit model stopgezet (al blijft het regelgevend kader voorlopig behouden). De beleidsdomeinen worden 'geresponsabiliseerd' om zelf initiatieven op te zetten met eigen middelen.

Contact