Educatieve master in de lichamelijke opvoeding

De educatieve masteropleiding Lichamelijke Opvoeding wordt gezamenlijk georganiseerd door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent en heeft een studieomvang van 120 studiepunten.

 

Schematische weergave

De educatieve masteropleiding bestaat uit 2 onderdelen

1. Component domein 

De component domein bevat vakken uit de master in de bewegings- en sportwetenschappen.

2. Component leraar

De component leraar zal voor elke student bestaan uit 60 studiepunten. Van die 60 studiepunten worden er 45 geprogrammeerd in de educatieve masteropleiding. De 15 resterende studiepunten zijn volledig geïntegreerd in de bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen van de UGent.

De component leraar bevat vier programmalijnen en een keuzeruimte.

Studenten die reeds een masterdiploma behaalden kunnen een verkort traject van 60 studiepunten volgen dat enkel uit de component leraar bestaat.

75 SP component domein

45 SP component leraar

Opleidingsonderdelen domein:  maximum 60 SP

Opleidingsonderdelen leraar:            36 SP

Masterproef: minimum 24 SP

Gerelateerde inhoud