Inschrijven

Vorig academiejaar geen student aan UGent

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden voor de (verkorte) educatieve masteropleiding, dan kan je inschrijven aan de UGent. Dit gebeurt volledig elektronisch via Oasis. Je inschrijving verloopt in twee stappen:

  1. inschrijvingsaanvraag
  2. definitieve inschrijving

Lees meer over inschrijven op het studentenportaal.

 • Voor de educatieve masteropleidingen na bachelor kan je bij inschrijving enkel kiezen voor campus Gent.
 • Voor de verkorte educatieve masteropleidingen kan je bij inschrijving kiezen tussen campus Gent, Brugge, Kortrijk of Oudenaarde als hoofdcampus.
 • Inschrijven gebeurt volledig online
 • Na de definitieve inschrijving moet je in Oasis je curriculum (alle vakken die je in dit inschrijvingsjaar wil volgen) samenstellen en voorleggen ter goedkeuring.

Vorig academiejaar student aan UGent

Vanaf de eerste dag na de puntenbekendmaking kan je elektronisch herinschrijven voor het nieuwe academiejaar via Oasis.

Inschrijven op basis van een niet-Vlaams diploma

Opgelet: ben je houder van een niet-BeNeLuxdiploma, dan voorziet UGent een toelatingsprocedure. Hier gelden strikte deadlines!

Is je diploma gelijkwaardig verklaard door NARIC, volg dan de reguliere inschrijvingsprocedure.

Studiegeld en studietoelage

Studiegeld

Je wordt automatisch ingeschreven voor het volledige programma van 60 studiepunten. Je krijgt een factuur met een standaardbedrag. Na je goedkeuring van het persoonlijk curriculum in Oasis volgt een aangepaste factuur naargelang het aantal opgenomen studiepunten.

Studietoelage

Je kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een studietoelage. Of je recht hebt en hoeveel deze studietoelage bedraagt kan je nalezen op de website van studietoelagen.

Leerkrediet

Als je al een masterdiploma op zak hebt, wordt er geen leerkrediet ingezet in de educatieve master.

Belangrijke data

Vakdidactiek en stage: omwille van de praktische oefeningen en de organisatie van de stage is aanwezigheid verplicht vanaf de eerste les. 
 • Tot en met 30 september kan je je rechtstreeks inschrijven indien voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.  
 • Vanaf 1 oktober is je inschrijving laattijdig en heb je toelating nodig van de curriculumcommissie van de faculteit. 
 • Vanaf lesweek 3 kan de curriculumcommissie het opnemen van bepaalde opleidingsonderdelen verbieden. Vanaf lesweek 3 is het niet meer mogelijk om vakdidactiek (eerste semester of jaarvak) op te nemen in jouw curriculum. 
 • Tot 14 november kan je opleidingsonderdelen van het eerste semester toevoegen of schrappen in je curriculum. 
 • Tot de laatste werkdag van februari kan je opleidingsonderdelen van het tweede semester of jaarvakken toevoegen of schrappen in je curriculum. Jaarvakken die je schrapt na 14 november geven geen recht meer op terugbetaling van het studiegeld
 • Vanaf 1 maart kan je geen wijzigingen meer aanbrengen in je curriculum. 

Wijzigen curriculum

Wens je jouw curriculum te wijzigen na goedkeuring? Stuur een e-mail vanuit je UGent e-mailadres naar educatievemaster@ugent.be (enkel voor studenten uit het verkorte traject) of naar het monitoraat van de faculteit waar je ingeschreven bent met vermelding van je studentennummer en welke opleidingsonderdelen je wil toevoegen of schrappen.

Gerelateerde inhoud