LIO-traject

Als Leraar-In-Opleiding geniet je van een aangepast leertraject waarbij je zowel door de school van tewerkstelling als door de opleiding (UGent) begeleid wordt. Houd rekening met volgende zaken: 

 • Ufora fungeert als centraal kanaal, waarlangs alle contact tussen docenten en LIO-studenten en tussen LIO-studenten onderling, verloopt;
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving van het e-portfolio maar wordt daarin begeleid op verschillende manieren;
 • Er zijn diverse verplichte begeleidingsmomenten en evaluatiegesprekken;
 • Vraag een LIO-handleiding op via educatievemaster@ugent.be.

  Begeleiding door de school van tewerkstelling

  Je kan de educatieve masteropleiding als LIO pas aanvatten wanneer de school waar je tewerkgesteld bent akkoord gaat om jou als LIO te aanvaarden. Dit impliceert dat de school een collega-leraar als (vak)mentor aanstelt die jou begeleidt in de inservice stage die je in het kader van de educatieve masteropleiding binnen de school vervult.

  Jouw mentor

  • ondersteunt je in het dagelijkse werk;
  • komt minstens drie keer op klasbezoek, schijft telkens een verslag en houdt daarna een feedbackgesprek;
  • stelt een eindevaluatie op aan het einde van jouw onderwijsopdracht.

  Indien je in twee verschillende scholen een LIO-baan vervult, dien je per school een mentor te hebben en krijg je op jaarbasis zes klasbezoeken.

  Begeleiding door de opleiding

  De opleiding voorziet een aantal verplichte bijeenkomsten gedurende het academiejaar:

  • in het begin van jouw LIO-traject: begeleidingssessies voor de opdrachten van de algemene opleidingsonderdelen;
  • in de loop van de maand januari: op jouw initiatief plan je een verplicht tussentijds begeleidingsgesprek in met één van de lesgevers uit de programmalijn theoretische vorming (deze wordt in de maand november toegewezen);
  • gedurende het hele academiejaar: bijwonen van een aantal vakdidactische sessies en begeleide oefeningen, begeleidingssessies of -seminaries om de voortgang van je e-portfolio te bespreken of om bepaalde thema’s uit te diepen. Bij de start van het academiejaar worden alle data gecommuniceerd.

  De stagebegeleider voor de vakdidactiek volgt jou op in de concrete onderwijspraktijk: bezoek aan de school, tussentijdse feedback, supervisie, enz.

  Gerelateerde inhoud