Studiegeld permanente vorming 2022-2023

Het studiegeld voor permanente vormingen met centrale inschrijving bestaat uit een vast bedrag (€ 253,60) + een eventueel bijkomend bedrag voor de opleiding.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Endodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 15000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag+ € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 15000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Orthodontie
4 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 3810 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 25000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Parodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 25000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Reconstructieve tandheelkunde
Wordt niet meer ingericht vanaf AJ 2022-23

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Voor de andere opleidingen zie Ghent Health Academy for Lifelong learning (The GHALL)

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
1 of 2 academiejaren
€ 253,60 per jaar

Residency
3 of 4 academiejaren
€ 253,60 per jaar

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 253,60 per jaar

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Voor de andere opleidingen zie Academie voor Diergeneeskunde

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 253,60

Stage Industrieapotheker
€ 253,60

 Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Contact

studiegeld@ugent.be