Nieuwe Internationale Thematische Netwerken 2024 – 2028 – oproep 2023

De Internationale Thematische Netwerken zijn erop gericht om de eigen expertise aan UGent, gedragen door een intern multidisciplinair netwerk, te verbinden met een netwerk van internationale partners. De focus van de Internationale Thematische Netwerken ligt telkens op een interdisciplinair thema als basis voor de samenwerking, die zowel activiteiten in onderwijs, onderzoek als maatschappelijke dienstverlening moet omvatten.
Het netwerk van internationale partners biedt een meerwaarde door het versterken van de bestaande capaciteit en expertise binnen de Universiteit Gent, en/of het versterken van de capaciteit van partners in het Zuiden. Het ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in mobiliteit, onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de samenleving. Verder bevordert het netwerk de excellentie van de instelling op dit gebied, wat bijdraagt tot de positionering van UGent als belangrijke partner in onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de samenleving en tot het internationale merk van de Universiteit Gent in het algemeen.

English version

Duur en startdatum

 • Duur: 5 jaar (aanvraag voor verlenging is mogelijk na eerste periode)
 • Start project: 1 januari 2024
 • Einde project: 31 december 2028

Financiering

 • Nieuwe ITN: € 60.000 / per jaar
 • Cofinanciering: Het netwerk moet naast de toelage van de UGent cofinanciering inbrengen, zodat de totale omzet van het ITN minimaal 120.000 euro per jaar bedraagt. Het soort cofinanciering is niet gedefinieerd, maar het bedrag van de cofinanciering moet reëel en controleerbaar zijn.

Kenmerken

Een internationaal thematisch netwerk is een orgaan voor ondersteuning, samenwerking en advies bestaande uit medewerkers van de Universiteit Gent en internationale partners rond een specifiek thema van excellentie in onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Gent met maatschappelijke relevantie en impact en met een significante focus op onderzoek. Bijzondere nadruk wordt gelegd op samenwerkingen die:

 • mikken op netwerking met partners van hoog niveau en/of hoog potentieel;
 • gericht zijn op netwerken met betrekking tot onderzoek;
 • gericht zijn op netwerken met landen, regio's of rond thema's die van strategisch belang zijn voor de Universiteit Gent;
 • gericht zijn op het versterken van de samenwerking met partners in het Zuiden;
 • Zich afstemmen op de algemene strategische doelstellingen van de Universiteit Gent en het ethisch kader voor duurzame ontwikkeling en internationalisering.

Elk internationaal thematisch netwerk is samengesteld uit een interdisciplinaire groep van minstens 3 UGent ZAP-leden en/of post-doc medewerkers, bij voorkeur van verschillende faculteiten, en ZAP-leden/post-doc medewerkers van minstens 3 verschillende niet-Vlaamse partnerorganisaties uit het hoger onderwijs.

Wie kan een aanvraag indienen?

Personeelsleden zijn op het moment van de deadline van deze oproep verbonden aan de UGent als:

 • UGent ZAP-leden
 • gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht;
 • werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift
 • of een aanstelling hebben aan de Universiteit Gent (inclusief FWO postdoctorale onderzoekers en IWT onderzoeksmandaten), het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent, iMinds Gent en/of Vlerick Gent Management School of aan één van de hogescholen van de Associatie Universiteit Gent en in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma.

Evaluatie

De selectie van nieuwe Internationale Thematische Netwerken gebeurt in 2 stappen.

Intentieverklaring (Declaration of Intent)

 • Moet in het Engels worden opgesteld
 • Evaluatie gebeurt door een selectiecommissie met daarin een gelijk aantal vertegenwoordigers van zowel de Internationaliseringsraad als de Onderzoeksraad.

Uitgewerkte versie (Full Proposal)

Als de intentieverklaring geselecteerd wordt beschikt het consortium over voldoende tijd voor de uitwerking en indiening van een definitief, uitgewerkt projectvoorstel.

 • Moet in het Engels worden opgesteld
 • Evaluatie gebeurt door een selectiecommissie met daarin een gelijk aantal vertegenwoordigers van zowel de Internationaliseringsraad als de Onderzoeksraad.

Evaluatiecriteria

De selectie wordt gebaseerd op specifieke criteria (zoals vermeld in de call), samen met de algemene doelstellingen van de strategische internationale samenwerking van UGent.

Deadline

Deadline intentieverklaring: 17 februari 2023, 23:59

Deadline uitgewerkte aanvragen: 31 augustus 2023, 23:59

Bekendmaking resultaten

Preselectie: maart 2023

Eindselectie: oktober 2023

Contact

Afdeling Internationalisering

Marieke Merckx – Marieke.merckx@ugent.be - tel. 09/331.01.16

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden – in het Engels.

Aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan Marieke.merckx@ugent.be .