Activiteiten & Kennisdomeinen

Kennisdomeinen

Wij bieden administratieve ondersteuning aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten, voeren demonstratieve en educatieve projecten uit en exploiteren onderzoeksinfrastructuur. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer:

  • energie-efficiëntie, bijv. restwarmterecuperatie
  • kleine en middelgrote windturbines
  • overgang naar een koolstofarme economie & technologieën
  • blue energy (offshore wind-, golf- en getij-energie)
  • energiemanagementsystemen
  • regeling en beheer van elektrische energienetten, o.m. Demand Side Management en Virtual Power Plants
  • etc.

Activiteiten

Onderzoeksprojecten

Coördinatie

Power-Link speelt in onderzoeksprojecten een ondersteunende rol, terwijl het onderzoek zelf in de betrokken (UGent-)onderzoeksgroepen gebeurt.

Deze rol kan variëren van project tot project, o.a. hulp bij het schrijven van de aanvraag, het aanbrengen van partners, en, tijdens de loop van het project, de administratieve coördinatie en rapportering naar de financierende instantie.

Power-Link heeft reeds ervaring met verschillende financieringskanalen op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Disseminatie en communicatie

Naast de coördinatie, kan UGent Power-Link ook instaan voor de communicatie en de disseminatie van onderzoeksresultaten, met het oog op de verhoging van de impact van onderzoeksprojecten.

Uitbaten demonstratie- en onderzoeksinfrastructuur

In en rond de Bluebridge incubator baat Power-Link  een microgrid uit. Deze infrastructuur staat ter beschikking voor onderzoeksgroepen binnen en buiten UGent, voor dienstverlening aan bedrijven, en voor onderwijs (bijv. masterproeven).

Educatieve en maatschappelijke projecten

Power-Link neemt ook deel aan projecten met educatieve en/of maatschappelijke doeleinden, bijv. projecten voor het sensibiliseren van particulieren, bedrijven en overheden en voor de implementatie van (bestaande) technologieën voor energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot.

brugproject

Netwerkactiviteiten

Eén van de doelstellingen van UGent Power-Link is het met elkaar in contact brengen van alle actoren rond energie, i.e. bedrijven (veelal kmo’s) met een onderzoeksvraag, onderzoekers met een valorisatievraag, beleidsmakers en (eind)gebruikers, de zogenaamde quadruple helix.

Organisatie van evenementen

Power-Link organiseert tal van evenementen, veelal in het kader van projecten waarin het als coördinatie- en/of communicatiepartner optreedt. Deze evenementen gaan hoofdzakelijk door in de seminarieruimte van de Bluebridge incubator.