Aanvraagprocedure I@Home activiteit

Als lesgever kan u voor het organiseren van een eigen I@Home activiteit beroep doen op een facultair budget I@Home. Per voorgestelde activiteit kan u aanspraak maken op maximaal 800 euro.

Voorwaarden aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, dient u rekening te houden met onderstaande voorwaarden:

  • De activiteit vindt plaats binnen de eigen lespraktijk en is gericht op alle studenten
  • De activiteit beoogt bij te dragen aan de internationale/interculturele competentieontwikkeling van de student
  • De activiteit vereist maximaal een budget van 800 euro.

 

 

Vul hier uw aanvraagformulier in!