Update corona: oproep tot flexibiliteit m.b.t. doctoraatsonderzoek

Update corona: oproep tot flexibiliteit m.b.t. doctoraatsonderzoek (Rector UGent)

(04-05-2020)

Beste collega,

We beleven een bijzondere tijd. Een tijd waarin het verre van evident is om doctoraatsonderzoek volgens de vooropgestelde planning af te ronden.

In deze bijzondere tijd vraag ik van faculteiten en promotoren enige flexibiliteit bij de toepassing van bepaalde minimale criteria of doelstellingen die initieel werden vooropgesteld (bv. aantal publicaties, aantal bijgewoonde conferenties, hoeveelheid te verzamelen onderzoeksdata of uit te voeren laboproeven, …). Het verwerven van de competenties die houders van een doctoraatsdiploma kenmerken, is immers veel belangrijker dan het behalen van enkele heel specifieke (kwantitatieve) doelstellingen gedurende het doctoraatstraject.

Hierbij aansluitend heb ik de onderstaande boodschap naar alle doctoraatsstudenten van de UGent gestuurd.

Mijn dank alvast om rekening te willen houden met deze boodschap.

Tot slot: deze mail werd verstuurd naar alle ZAP-leden. Indien niet-ZAP-leden medepromotor of begeleider zijn van uw doctorandi, wil ik u vragen om deze mail ook aan hen te bezorgen.

Vriendelijke groet

Rik Van de Walle
Rector UGent

***

Beste doctoraatsstudent

We beleven een bijzondere tijd. Een tijd waarin het verre van evident is om doctoraatsonderzoek volgens de vooropgestelde planning af te ronden. Ik begrijp dat je door de coronamaatregelen geconfronteerd kan worden met vertragingen van geplande onderzoeksactiviteiten. Misschien ook wel met knagende onzekerheid of zelfs de vraag of je überhaupt nog een doctoraat zal kunnen behalen.

Ik wil jullie via dit bericht laten weten dat ik van faculteiten en promotoren enige flexibiliteit verwacht bij de toepassing van bepaalde minimale criteria of doelstellingen die initieel werden vooropgesteld (bv. aantal publicaties, aantal bijgewoonde conferenties, hoeveelheid te verzamelen onderzoeksdata of uit te voeren laboproeven, …). Het verwerven van de competenties die houders van een doctoraatsdiploma kenmerken, is immers veel belangrijker dan het behalen van enkele heel specifieke (kwantitatieve) doelstellingen gedurende het doctoraatstraject.

Ik moedig jullie aan om eventuele zorgen hierover te delen met je promotor, samen de impact van de coronacrisis op je oorspronkelijke onderzoeksplanning te evalueren én die planning, indien nodig, bij te stellen.

Als zorgen te zwaar zouden worden, deelt Trustpunt van de UGent graag enkele tips met jullie. Als je nood hebt aan een babbel met medewerkers van Trustpunt, contacteer hen dan via trustpunt@ugent.be.

Ik wil er ten slotte op wijzen dat als je binnenkort je doctoraat zou verdedigen, en je door de coronacrisis het curriculum van je doctoraatsopleiding niet hebt kunnen vervolledigen, je vrijstellingen kan aanvragen bij de Doctoral Schools. Die vrijstellingen worden toegestaan op voorwaarde dat je ingeschreven was voor een cursus die door de crisis werd afgelast (of uitgesteld naar een datum die na de voorziene indiendatum van het doctoraat ligt) én indien er geen digitale alternatieven voor deze cursus beschikbaar zijn.

Een specifiek overzicht van de coronamaatregelen die voor jullie van toepassing zijn, vind je hier.

Vriendelijke groet

Rik Van de Walle
Rector UGent