Thomas Cassart

Thomas Cassart.PNGThomas Cassart studeerde in 2017 af als professionele bachelor in de orthopedagogie aan de Hogeschool Gent (HoGent). Na het volgen van zijn schakelprogramma haalde hij zijn diploma Master in de Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies aan Universiteit Gent. Tijdens zijn schakel- en masterprogramma werkte Thomas tijdens de vakanties als leefgroepbegeleider binnen vzw Tordale. Dit was deels de aanleiding van zijn masterscriptie: “Een kwalitatief onderzoek naar de visie van experten op het omgaan met trauma bij personen met een verstandelijke beperking”, onder begeleiding van Prof. Dr. Stijn Vandevelde. 
Na het afronden van zijn studies ging Thomas aan de slag als deeltijds orthoagoog en deeltijds mobiele begeleider binnen vzw Zonnehoeve. Sinds 1 februari 2021 is Thomas aan de slag als doctoraatsbursaal binnen het FWO Odysseus Programma van Prof. Dr. Olivier F. Colins. Dit onderzoek tracht om de heterogene groep van 16- en 17-jarige jongens die verblijven in een gemeenschapsinstelling en feiten hebben gepleegd of hiervan verdacht worden, onder te verdelen in meer homogene subgroepen. Op die manier kan worden nagegaan of zij op een theoretisch en klinisch relevante manier van elkaar en van schoolgaande jongens verschillen.