Permanente Vorming | Armoede en Participatie, academiejaar 2021-2022

Wanneer
14-02-2022 12:30 tot 30-05-2022 17:00
Waar
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Prof. Dr. Griet Roets
Contact
Lore.Dewanckel@UGent.be
Website
https://soc.kuleuven.be/ceso/spsw/education/pev-armoede

Permanente vorming met getuigschrift georganiseerd door de Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (UGent), en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Faculteit Sociale Wetenschappen (KULeuven)

2021-06-10-PEV

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar een hoog armoedecijfer. Hoe komt dat? Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat in verschillende vormen en gedaanten voorkomt. In deze permanente vorming reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren.

Het opzet van deze permanente vorming is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd.

We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding waarin de vraag naar een duurzame aanpak van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving centraal staat.

 

TROEVEN

  • Meest recente wetenschappelijke inzichten inzake armoede, bestaansonzekerheid en ongelijkheid worden aangereikt vanuit diverse wetenschappelijke disciplines. 
  • In dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici wordt nieuwe kennis opgebouwd over armoedebestrijding.
  • Een divers programma met gerenommeerde sprekers en academici uit binnen- en buitenland.

VOOR WIE?

  • De permanente vorming is gericht op vrijwilligers, professionelen en beleidsmedewerkers uit onderwijs, jeugdwerk, buurt- en opbouwwerk, algemeen welzijnswerk, OCMW’s, administraties, lokale besturen, ... maar staat open voor iedereen die inzicht wil verwerven inzake armoede en armoedebestrijding. De vorming wil uitdrukkelijk dwarsverbindingen tussen verschillende sectoren realiseren.
  • Cursisten die geen licentiaat/master psychologie of pedagogische wetenschappen, master sociaal werk, master in de sociale wetenschappen (sociologie, sociaal beleid,...) zijn of geen houder van een bachelordiploma in de studiegebieden de sociale wetenschappen (gezondheid, onderwijs, sociaal werk,…) kunnen na een toelatingsgesprek worden toegelaten.
  • Omwille van de opbouw van de verschillende lessen dient de cursus in zijn totaliteit te worden gevolgd. De cursisten moeten een reflectiepaper schrijven om hun getuigschrift te ontvangen. Het programma is een onderdeel van de permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen cursisten een getuigschrift van permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven ontvangen.

LESSEN EN CORONAMAATREGELEN

  • De lessen worden gemengd online en fysiek georganiseerd. We voorzien drie momenten waarop cursisten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast gaan de andere lessen online door, waardoor iedereen makkelijk kan meevolgen zonder al te grote verplaatsingen te moeten maken. Dit unieke model zorgt ervoor dat onze opleiding voor iedereen toegankelijk is.
  • Alle lessen worden ook opgenomen, en via een online platform ter beschikking gesteld aan de cursisten. Meer concrete details worden voor de aanvang van de eerste les bekend gemaakt.

INSCHRIJVING EN PRAKTISCH

  • De lessen gaan voornamelijk online door, met uitzondering van drie lessen die plaatsvinden in de Leuven, Brussel en Gent. Inschrijven kan via mail met daarin een beschrijving van uw opleiding en job en een korte motivatie, te versturen naar Laure-lise Robben via laurelise.robben@kuleuven.be. Hier kan u ook terecht voor verdere inlichtingen.
  • De deelnemers moeten naast de inschrijving voor de opleiding (486,80 euro) zich ook officieel inschrijven als student van de KU Leuven (113,20 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart. De studenten kunnen zich daarnaast ook gratis inschrijven aan de UGent.
Download de brochure