dr. Eline Huiberts

Onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

Eline Huiberts-248.jpg

 

eline.huiberts@ugent.be     |     +32 9 264 97 84     |      Academia

 

Lijden en rampenberichtgeving
Publieksonderzoek
Mixed methods
Media & maatschappij
Morele psychologie

 

Eline Huiberts werkt sinds 2014 als PhD student aan het vierjarig onderzoeksproject “Who cares? Audiences and mediated distant suffering”. Ze heeft haar Bachelor of Science gehaald aan de Universiteit van Utrecht in 2012 met de opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en haalde haar Master of Arts in journalistiek aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.

Voor haar huidige onderzoek is Eline geïnteresseerd in de manier waarop het publiek kan reageren op slecht nieuws uit verre landen, en dan vooral hoe mensen nadenken over het menselijk lijden in verre landen (distant suffering) dat ten toon wordt gesteld via de media. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft ze eerst focus groepen uitgevoerd en vervolgens een survey afgenomen. Het moge duidelijk zijn dat ze groot voorstander is van het gebruiken van meerdere onderzoeksmethodes voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag. Voor meer inzicht in de resultaten van haar onderzoek, zie onderstaande publicatielijst.

 

Biblio