Doelstellingen


De faculteit politieke en sociale wetenschappen wil een klemtoon leggen op internationalisering om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te verbeteren. De krijtlijnen van dit internationaliseringsbeleid worden uitgetekend door de centrale diensten van de UGent, meer bepaald door de Beleidsraden Internationalisering en de Afdeling Internationalisering. Op facultair niveau wordt dit beleid verder uitgewerkt door de faculteitsraad en opleidingscommissie in samenwerking met de Facultaire Commissie internationalisering (FCI). Het is ook de FCI die de internationalisering van onze faculteit concreet invult. De FCI heeft als missie het stimuleren, informeren, faciliteren en opvolgen van de internationalisering van de faculteit.
Hierbij staan zes doelstellingen voorop:
1. Bevorderen en versterken van de uitwisselingsmogelijkheden voor studenten en docenten.
2. Inkomende uitwisselingsstudenten, gastdocenten en buitenlandse onderzoekers zo goed mogelijk betrekken in de door de Faculteit aangeboden onderwijsprogramma’s.
3. Kwaliteitsvolle partnerschappen verder uitbouwen.
4. Internationalisering integreren in het curriculum, bevorderen van internationale en interculturele competenties van de studenten en een internationale campussfeer creëren.
5. Efficiënt en helder communiceren over internationale activiteiten.
6. Het centrale internationaliseringsbeleid vertalen naar de concrete situatie van de faculteit, en omgekeerd.
Het internationaliseringsbeleid wordt aangepast of bijgestuurd afhankelijk van het centrale beleid, de context en het onderwijsbeleid van de faculteit en de opleiding.

Alle info over internationaliseringsactiviteiten voor studenten op https://www.ugent.be/ps/nl/voor-studenten/uitwisseling

Informatie voor medewerkers over internationalisering op https://www.ugent.be/ps/nl/voor-medewerkers