Master EU Studies

Infographic Master EU StudiesHet Centrum voor EU-studies vormt de motor achter de masteropleiding EU-studies die sinds academiejaar 2007-2008 door de Universiteit Gent wordt aangeboden. Deze (grotendeels Nederlandstalige) opleiding is uniek in Vlaanderen en maakt studenten wegwijs in de werking en in de diverse beleidsdomeinen van de Europese Unie. Er wordt een inzicht geboden in de evoluties en in de dynamieken van de Europese integratie. De beide onderzoekslijnen waarin het Centrum voor EU-Studies zich specialiseert, komen sterk aan bod: besluitvormingsprocessen en het extern beleidDe analyse van actuele problemen en vraagstukken staat centraal in deze academische opleiding. Er gaat ook aandacht naar theorieën over de Europese integratie, en een masterthesis hoort uiteraard bij het programma.

Door een keuze van majors kan een eigen accent gelegd worden in de opleiding. Er worden twee majors aangeboden: Internationale politiek en Gespecialiseerde EU-vraagstukken. Telkens kunnen de studenten een keuze maken uit een ruim aanbod aan vakken.

Binnen de major ‘gespecialiseerde EU-vraagstukken’ gaat het voornamelijk om vakken die worden gedoceerd door lesgevers uit andere faculteiten. Specialisten in Europees recht, in Europese economie, in Europees landbouwbeleid, etc. doceren de diverse opleidingsonderdelen. Studenten die opteren voor het Werkcollege besluitvorming, maken zelf een trajectanalyse van een Europees wetgevingsproces en komen op die manier in contact met de praktijk van de besluitvorming.

De master EU-studies past binnen de afstudeerrichting ‘politieke wetenschappen’ van de UGent. Meer specifiek worden studenten die deze masteropleiding volgen voorbereid op een carrière aan de EU-instellingen of in de veelheid aan media, instellingen en organisaties (van overheden tot belangengroepen) die met de EU te maken hebben.

 

Doelstellingen

Toelatingsvoorwaarden

Vakken

Stage EU Studies