VAX-TRUST

EU-logo

Omschrijving

Het VAX-Trust project voert onderzoek naar vaccinatietwijfel bij ouders en gezondheidswerkers in Europa. Het ultieme doel is om interventies te ontwikkelen die gezondheidswerkers beter in staat moeten stellen om ouders te overtuigen hun kinderen te laten vaccineren. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie (Horizon2020), wordt uitgevoerd onder leiding van Dr. Pia Vuolanto (Tampere University, Finland) en in samenwerking met verschillende andere Europese universiteiten (Jagiellonian University, University of Turin, University of Lisboa, Charles University, University of Cassino and Southern Lazio, University of Nottingham, Finnish Institute for Health and Welfare). Meer informatie over dit project vindt u terug op: https://vax-trust.eu/.

Prof. Piet Bracke is de hoofdverantwoordelijke voor werkpakket 2, dat tracht om inzicht te verwerven in de macro-level determinanten van vaccinatietwijfel.

Contact

Katrijn.Delaruelle@UGent.be

Melissa.Ceuterick@UGent.be

Partners

Tampere University, Jagiellonian University, University of Turin, University of Lisboa, Charles University, University of Cassino and Southern Lazio, University of Nottingham, Finnish Institute for Health and Welfare