Guillaume Van der Loo

Guillaume Van der Loo is gastprofessor bij het Ghent European Law Institute waar hij EU Trade Policy doceert.

Guillaume werkt ook als Research Fellow aan het European Policy Centre (Brussel) en Egmont - het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. Hij behaalde een doctoraat in de rechten (2014, Universiteit Gent) over de nieuwe generatie diepe en brede vrijhandelsakkoorden van de EU. Hij was ook onderzoeker bij het Centre for European Policy Studies (CEPS) (2015-2020) en het Centre for Global Governance Studies (KU Leuven) (2018-2019). Zijn onderzoek en publicaties richten zich op het recht en het beleid van de externe en handelsbetrekkingen van de EU, met bijzondere aandacht voor de nieuwe generatie handels- en investeringsovereenkomsten van de EU, het handelsbeleid van de EU, de externe bevoegdheden van de EU en de betrekkingen met de buurlanden van de EU. Guillaume heeft bijgedragen aan verschillende internationale onderzoeksprojecten die door verschillende EU-instellingen en lidstaten worden gefinancierd. Hij heeft ook verschillende regeringen en nationale en EU-instellingen geadviseerd over de handels- en buitenlandse betrekkingen van de EU en heeft in de media uitgebreid commentaar geleverd op deze onderwerpen.

Biblio en contactgegevens.

Guillaume Van der Loo