Lore Roels

Biografie

foto Lore Roels

Lore Roels (zij/haar) is een junior PhD fellow binnen de Onderzoeksgroep Migratierecht en het Gender & Violence Team in het International Centre for Reproductive Health aan de Universiteit Gent. Ze is lid van het Interfacultair Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) en van het Centrum voor Mensenrechten (HRC) van de Universiteit Gent. Ze behaalde een Bachelor en Master in de Rechten aan de Universiteit Gent, evenals een LLM aan de London School of Economics and Political Science (LSE), waar ze zich specialiseerde in asielrecht, recht & gender en mensenrechten. Tijdens haar studies liep Lore stage bij twee NGO's voor seksuele en reproductieve rechten in Oeganda (UYAHF en The Suubi Centre), het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), advocatenkantoor Justis Lawyers Group, de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Lores PhD weerspiegelt de geuite bezorgdheid van het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR, 2013) dat asielinstanties geloofwaardigheidsbeoordelingen zouden kunnen baseren op stereotiepe en onjuiste percepties van gender. Haar onderzoek heeft tot doel de gender(on)gevoeligheden in geloofwaardigheidsbeoordelingen van verzoeken gebaseerd op seksueel of gendergerelateerd geweld (SGG) in de Europese verzoekprocedure om internationale bescherming te analyseren (en gaat daarbij verder dan alleen 'verkrachting' als een vorm van SGG). Haar onderzoek zal gegevens verzamelen uit 3 complementaire bronnen: bestaande literatuur, asielinstanties (via rechtspraakanalyse en KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) surveys) en verzoekers om internationale bescherming zelf (via kwalitatieve interviews). Deze triangulatie van input zal het inzicht in de verzoekprocedure om internationale bescherming en de genderspecifieke juridische uitdagingen erin vergroten en zal bijdragen tot de verdere theorievorming van asielspecifieke genderstudies.