Studieavond 'Nieuwe technologie in verkeersmiddelen: regulering, aansprakelijkheid en verzekering'

dinsdag 30 mei 2017, 17.00 - 19.00 uur
Auditorium B (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent)

Ten geleide

De zelfsturende en afstandsgestuurde verkeers- en vervoermiddelen behoorden tot voor kort tot de science fiction, maar werden onlangs concrete realiteit. Dit zowel in de lucht met “drones” als op de weg met “robotcars“. De juridische omkadering volgt echter niet steeds de technologische ontwikkelingen. Dit maakt een doorlichting van het statuut van deze tuigen op het vlak van (aansprakelijkheids)verzekering bijgevolg relevant.

Er duiken alsmaar meer nieuwe (vormen van) vervoers- en voortbewegingsmiddelen op in het straatbeeld: van snelle tot super snelle elektrische fietsen, zelfrijdende éénwielers, extravagante skateboarden, segways... In de uiteenzetting  proberen we deze vormen van nieuwe mobiliteit in te passen in de bestaande juridische context, met aandacht voor vragen omtrent al dan niet helmplicht, minimumleeftijd, rijbewijs, inschrijvingsplicht, verzekeringsplicht onder de WAM (versus familiale verzekering),...

‘Big brother is watching you’. In het verkeer wordt onze handel en wandel op verschillende manieren gemonitord. De automatisch werkende toestellen gebruikt door de politie, hebben een specifieke juridische omkadering. Maar wat met andere toestellen, middelen of klikspanen die informatie over het rijgedrag, een ongevalsgenese, snelheid e.d. kunnen geven? In de uiteenzetting gaan we nader in op de mogelijkheden die de hedendaagse techniek ons biedt, en wordt hun bewijswaarde bekeken. Dit alles aan de hand van praktische voorbeelden.

Programma

Programma

17.00 u: Verwelkoming, Prof. Jean Rogge (ULB, UGent, advocaat balie Brussel)

17.05 u: De verzekering van afstandsgestuurde en zelfsturende tuigen, Prof. Kristiaan Bernauw (UGent, UA, advocaat balie Dendermonde)

17.35 u: Elektrische fietsen en sommige andere voortbewegingstoestellen: nu ook juridisch ondersteund?, mr. Stéphane Vereecken (UGent, advocaat balie Gent)

18.05 u: De zwarte-doostechnologie, dashcams, en andere digitale klikspanen in motorvoertuigen, dhr. Siegfried Stallaert (rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent)

18.35 u: Vraagstelling

19.00 u: Einde

Praktisch

Plaats: Auditorium B

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent.

Inschrijvingsbedrag

€ 85 (incl. documentatiebundel met slides van de voordrachten)

Betaling

Na inschrijving en ontvangst van de factuur, door overschrijving op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent met vermelding van het factuurnummer.

Betalingen via KMO-portefeuille zijn enkel mogelijk bij inschrijving van meerdere personen (minimumbedrag KMO-portefeuille = € 100). (ons accreditatienummer: DV.O103194)

Erkenning en accreditatie

  • Orde van Vlaamse Balies: in aanvraag (voor 2 juridische punten).
  • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): 2 opleidingspunten (accreditatienummer GPV: 50050 A)
  • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding: in aanvraag

Aanwezigheidsattest

Mits effectieve bijwoning wordt na afloop een aanwezigheidsattest uitgereikt als bewijs van deelname aan permanente vorming.

Inschrijven

Meer informatie