Studieavond Verbintenissenrecht: ondernemingscontracten en bewijsregels

Studieavond Verbintenissenrecht: controle op ondernemingscontracten en vernieuwde bewijsregels

12 september 2019 (18.30 - 20.30 u)

Inleiding

Op het einde van de vorige legislatuur heeft de federale wetgever voor ondernemingscontracten een belangrijke wet goedgekeurd. Die wet brengt een belangrijke beperking van de contractvrijheid aan in b2b relaties. In deze sessie gaan de sprekers vooral in op het verbod van onrechtmatige bedingen, het misbruik van een positie van economische afhankelijkheid en de nieuwe regels inzake marktpraktijken tussen ondernemingen.

Daarnaast werd ook een nieuw BW ingevoerd, maar de inhoud blijft voorlopig beperkt tot bewijs. De sprekers zetten de wijzigingen ten opzichte van het huidige BW op een rij.

Ten slotte wordt nog kort de aandacht gevestigd op het bestaan van een aantal andere nieuwe wetten die ook in contractuele relaties van belang zijn.

In twee uren zorgen de sprekers ervoor dat u op efficiënte wijze opnieuw met de wetgevende actualiteit mee bent.

Sprekers

  • Ignace Claeys (hoofddocent Centrum voor Verbintenissenrecht UGent, advocaat te Brussel)
  • Thijs Tanghe (postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissenrecht UGent, advocaat te Brussel)

Praktisch

Datum:

  • donderdag 12 september 2019
  • aanvang om 18.30 uur (einde voorzien om 20.30 uur)

Plaats:

  • Auditorium NB I van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent) - routebeschrijving

Livestream: de studieavond kan via livestream gevolgd worden.

Prijs: € 50.

Betaling is verschuldigd na ontvangst van de factuur.

Erkenningen:

  • Orde van Vlaamse Balies: erkend voor 2 standaardpunten.
  • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag voor 2 punten ingediend.
  • Instituut voor Gerechtelijke Organisatie: erkenning aangevraagd.

INSCHRIJVEN

De inschrijving omvat deelname aan de studieavond + een exemplaar van de gebruikte presentaties.