GIT rechten 2022-2023

Niet geslaagd na tweede zittijd?

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken geslaagd bent, kan je vaak (afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten) toch al opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Misschien kom je in aanmerking voor een GIT!

Check de GIT-wijzer! Via het beantwoorden van een aantal vragen kom je snel te weten of je in aanmerking komt voor een GIT en zo ja, welk GIT mogelijk is.

start de GIT-wijzer

Een overzicht van alle mogelijke GIT's vind je hier.

Hoe een GIT aanvragen?

Stap 1: herinschrijven

 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2022

Stap 2: samenstellen curriculum

 • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.

Stap 3: curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

 • vermeld bij 'opmerkingen'  GIT nummer waaronder uw GIT valt (zie GIT-wijzer)
 • deadline = 7 oktober 2022

 

In onderstaand filmpje wordt jou getoond hoe je de verschillende stappen in Oasis doorloopt. 

Tips bij het samenstellen van een GIT

 • Raadpleeg de GIT-wijzer en kom zo te weten hoeveel studiepunten je mag opnemen.
 • In een GIT ben je verplicht om alle vakken uit het laagste modeltrajectjaar op te nemen. Pas dan kan je jouw curriculum aanvullen met vakken uit het volgende modeltrajectjaar. 
 • Mag je een GIT opnemen van 60 stp, dan kan je ook iets boven die max. grens gaan op voorwaarde dat je geen surnumeraire vakken opneemt. Een vak is surnumerair als het uit jouw curriculum kan worden gehaald zonder dat je hierdoor onder de grens van 60 stp duikt.
Bijv. Je mag een GIT opnemen van 60 stp maar neemt 63 stp op. Als jouw curriculum een vak van 3 stp bevat, is dit vak surnumerair en wordt het verwijderd.
 • In derde bachelor moet je  3 studiepunten aan keuzevakken opnemen
 • Studenten die voor het eerst mastervakken opnemen, wordt aangeraden dit filmpje te bekijken.
 • Raadpleeg het lesrooster (bachelor - master).
 • Raadpleeg het examenrooster van de bachelor op de infosite op Ufora

Nog vragen? 

De traject- en studiebegeleiders van het monitoraat en de medewerkers van de FSA organiseren GIT-sessies. Tijdens deze sessies word je geholpen bij het samenstellen van jouw GIT.

Om zoveel mogelijk studenten in een korte tijdspanne verder te helpen, beantwoorden we jouw GIT-vragen enkel in deze sessies. 

Inschrijven voor de sessie kan vanaf 14/9 via 'groepen' op de facultaire infosite op Ufora 

Afwijkingen GIT-regels

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 7 oktober 2022 via een gemotiveerd schrijven per email naar